Aktualności
Konferencje
05 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-05

Socjologowie (i nie tylko) o dobrostanie

Wellbeing będzie motywem przewodnim Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia”, która zaplanowano na 22 września we Wrocławiu. 

To już piąta odsłona wydarzenia, które ma na celu wymianę myśli i doświadczeń badawczych, popularyzację wiedzy, ale także integrację środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skupia się na pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędnym celem jest wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

Konferencja adresowana jest do naukowców, praktyków, przedstawicieli samorządów oraz studentów, którym bliska jest idea zdrowia i związanych z nim interdyscyplinarnych działań. Każda edycja dotyczy innego, społecznie i zdrowotnie ważnego aspektu współczesnego życia związanego z socjologią medycyny i promocją zdrowia. Dotychczasowe edycje poświęcone były biopolityce, starzeniu się, mediom oraz życiu codziennemu. W tym roku motywem przewodnim będzie wellbeing. Wykład inauguracyjny pt. „Od paradygmatu wellness do kultury dobrostanu – 10 lat doświadczeń” wygłosi Ewa Stelmasiak (The Wellness Institute)

Wykłady plenarne:

  • „Czy epidemia COVID-19 i kryzysy społeczne zmieniły koncepcje „healthy ageing” i „successful ageing” z perspektywy jakości życia osób starszych?” – prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • „W poszukiwaniu rezonansu w pracy – o dobrostanie zawodowym polskich terapeutów” – dr hab. Justyna Klingemann, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami/Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • „Doświadczenia osób LGBTQIA a dobrostan psychiczny w Polsce” – dr Mikołaj Winiewski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.
Szczegółowe informacje, w tym program, sylwetki prelegentów i formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej wydarzenia. Organizatorami konferencji są: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia z Wrocławia oraz
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.
MK
Dyskusja (0 komentarzy)