Aktualności
Konferencje
19 Października
Opublikowano: 2018-10-19

Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – konferencja w Rzeszowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają do udziału w trzeciej konferencji „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”.

Do udziału w konferencji organizatorzy zachęcają pracowników organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu oraz pracowników naukowych (w tym doktorantów), którzy reprezentują różne dyscypliny nauki np. administracja, prawo, politologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół społecznie odpowiedzialnych działań administracji publicznej.

Celem konferencji jest wypracowanie koncepcji wdrażania społecznej odpowiedzialności w sektor administracji publicznej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań modelowych,
w jakich organy administracji publicznej – rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.

Zależy nam także na zaprezentowaniu społecznie odpowiedzialnych działań administracji oraz wymianie dobrych praktyk.

Konferencja odbędzie 24 października 2018 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ul. Sucharskiego 2.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rejestracja uczestnictwa: wsiz.rzeszow.pl/administracjapubliczna lub telefonicznie 17 866 14 01.

Dyskusja (0 komentarzy)