Aktualności
Konferencje
13 Lutego
Opublikowano: 2020-02-13

Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany

Z okazji 200-lecia swojego istnienia Towarzystwo Naukowe Płockie, we współpracy z Radą Towarzystw Naukowych PAN, organizuje w czerwcu dwudniową konferencję „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany”. 

Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego jest okazją do refleksji nad społecznym ruchem naukowym jako elementem krajobrazu nauki i życia zbiorowego. Stowarzyszenia oraz fundacje naukowe charakteryzują się wielością celów, funkcji i form, odgrywały też różnorodne role w zmieniających się warunkach społecznych i politycznych, którym towarzyszyły dynamiczne zmiany technologiczne. Uzasadnia to potrzebę opisu społecznego ruchu naukowego w procesie zmiany społecznej. Celem konferencji jest ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku i jednocześnie czynnika zmiany społecznej.

W trakcie konferencji, która odbędzie się w dniach 5–6 czerwca, uczestnicy zajmą się następującymi problemami szczegółowymi: przemiany stowarzyszeń naukowych, role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości, różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego, przyszłość towarzystw naukowych.

Pierwszego dnia zaplanowano trzy sesje plenarne. W drugim dniu zaprezentowany zostanie m.in. medal „200-lecia TNP”, uczestnicy zwiedzą wystawę osiągnięć TNP, nastąpi także otwarcie wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego”. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Towarzystwa Naukowego Płockiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)