Aktualności
Konferencje
12 Września
Opublikowano: 2022-09-12

Spotkania kultur

W dniach 19–22 października w Krakowie odbędzie się IV Kongres Badaczy Dziejów Polski. Tematem przewodnim będą „Spotkania kultur”. 

Wydarzenie organizowane jest przez krakowskich historyków zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Historycznym. Współorganizatorami są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Muzeum Historii Polski. Muzeum Krakowa i Międzynarodowe Centrum Kultury. Tematem tegorocznej odsłony Kongresu będą „Spotkania kultur”.

Chcemy przyjrzeć się historii ziem polskich przez pryzmat wzajemnych relacji i oddziaływań różnych nurtów i wzorców kulturowych obecnych tu przez dekady czy stulecia. Idee i dobra, zwyczaje i wzorce, tożsamości i języki spotykały się tu ze sobą niczym w tyglu. Kulturowa, etniczna, językowa, religijna, gospodarcza, demograficzna i społeczna różnorodność stanowiła bowiem dominantę dziejów Polski, która wyryła trwały ślad w naszym dorobku kulturowym i zbiorowej tożsamości. Pragniemy zadać pytania o dynamikę, skalę i złożoność tych oddziaływań, główne kierunki transmisji i retransmisji, a także przyjrzeć się temu, jakie skutki dla historii Polski niosły ze sobą spotkania kultur – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Udział w Kongresie wezmą reprezentanci różnych dyscyplin: historycy, archeolodzy, historycy sztuki, antropolodzy, socjologowie, literaturoznawcy, językoznawcy czy kulturoznawcy. Swoje sesje będą mieli doktoranci i studenci. Wśród tematów paneli dyskusyjnych są m.in.:

  • Z Polski w świat: spotkania kultur między migrantami/uchodźcami a ludnością miejscową
  • Powracająca fala. Eksport polskiej nowoczesności w XX wieku
  • Wojna i różnorodność poza polem bitwy: spotkania kultur na ziemiach polskich w latach 1914–1923
  • Kultura robotnicza: pomiędzy auto-identyfikacją, wykluczeniem i kłopotliwą kategorią analizy
  • Przestrzeń regionalna i lokalna – pomiędzy homogenicznością i heterogenicznością kulturową
  • Spotkanie kultur w średniowieczu: Polacy na Rusi i Rusini w Polsce

W trakcie wydarzenia zostanie przyznana nagroda Pro Historia Polonorum za najlepszą książkę historyczną opublikowaną w wydawnictwach zagranicznych, dotyczącą historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem historii Polski), opublikowaną w języku obcym w latach 2017–2021 przez badaczy afiliowanych w zagranicznych instytucjach naukowych. Laureatami poprzednich edycji byli: Timothy Snyder, Antony Polonsky i Robert Frost.

Więcej informacji na stronie internetowej IV Kongresu Badaczy Dziejów Polski.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)