Aktualności
Konferencje
27 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-01-27

Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej

Jaka jest kondycja zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej? Co aktualnie wiemy o stanie jej ekosystemów? – to główne zagadnienia konferencji, która odbędzie się 28 stycznia na Politechnice Białostockiej.

Organizatorami wydarzenia są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Konferencja kierowana jest do naukowców zajmujących się badaniami w Puszczy Białowieskiej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, przedstawicieli rządowych i samorządowych instytucji, leśników, członków organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych przyrodą Puszczy Białowieskiej.

Niedawno zakończyła się inwentaryzacja zasobów przyrodniczych, która była przeprowadzana z myślą o podjęciu nowego planu urządzania lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Obszar ten był bardzo szczegółowo badany pod różnymi aspektami: drzewostanu, staniu siedlisk, a także warunków hydrologicznych. Materiał zebrany przez leśników i naukowców pozwala ocenić problemy, które są w Puszczy. Konferencja jest więc okazją do zaprezentowania opinii publicznej aktualnego opisu przyrodniczego lasów Puszczy Białowieskiej oraz efektów prac badawczych – zapowiada prof. Sławomir Bakier, członek rady naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

W otwarciu konferencji udział wezmą: Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Sławomir Bakier – dyrektor Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz (zdalnie) Małgorzata Golińska – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

W trakcie pierwszej sesji w tematykę opracowywanego planu zarządzania Puszczą Białowieską wprowadzi słuchaczy Barbara Rajkowska z Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Raport raport o stanie lasów Puszczy Białowieskiej przedstawi z kolei Jan Tabor – p.o. zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej.

W drugim bloku omawiane będą przede wszystkim wyniki inwentaryzacji drzewostanów nadleśnictw Puszczy Białowieskiej w ramach VI rewizji urządzania lasu (Janusz Porowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku), a także efekty badań dotyczących siedlisk leśnych (Jarosław Lickiewicz, BULiGL Oddział Białystok; prof. Aleh Marozau z Instytutu Nauk Leśnych PB).

W gronie prelegentów zaproszonych do udziału w trzeciej części znaleźli się: prof. Bogdan Brzeziecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który będzie omawiać narzędzia kształtowania struktury drzewostanów puszczańskich; prof. Mateusz Grygoruk z SGGW oraz prof. Ryszard Szczygieł z Instytutu Ochrony Środowiska PIB.

Obrady zakończy Zenon Angielczyk, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Konferencja „Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej” odbędzie się 28 stycznia w Auli Dużej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45D). Początek o godz. 10.00. Obrady będą transmitowane online na kanale YouTube. Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym dla uczestników konferencji znajdują się na stronie: https://pb.edu.pl/ekosystemy2022. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym ministra klimatu i środowiska.

MK, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)