Aktualności
Konferencje
17 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-17

Startuje Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce

Z inicjatywy politologów, m.in. z Warszawy i Wrocławia, rozpoczyna działalność Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce. To cykl wirtualnych spotkań, podczas których będzie się można dowiedzieć o pozyskiwaniu środków na badania, publikowaniu za granicą czy wyjazdach stażowych.

Jak tłumaczą pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, dyskusje dotyczące stanu i perspektyw dyscypliny nauk o polityce i administracji toczą się między badaczami i badaczkami reprezentującym ośrodki akademickie z całego kraju. Na bazie tych dyskusji i w trosce o rozwój dyscypliny postanowiono oddolnie zorganizować cyfrową platformę wzajemnego wsparcia – Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce (Political Science Lab for Excellence).

W ramach nowego projektu zaplanowano cykl wirtualnych spotkań panelowych poświęconych:

 • aplikowaniu o granty NCN, NAWA i Horyzont 2020,
 • realizacji projektów badawczych,
 • umiędzynarodowieniu działalności naukowej i publikacyjnej,
 • doskonaleniu dydaktyki i aktywizacji współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

Pierwsze spotkanie już 17 marca o godz. 15:00. Poświęcone będzie pozyskiwaniu i realizacji grantów na początku kariery naukowej (zarówno na etapie przygotowywania doktoratu, jak i tuż po jego obronie). Swoimi doświadczeniami i radami podzielą się: dr hab. Tomasz Kamiński, który kierował projektami finansowanymi przez NCN oraz jako ekspert NCN oceniał wnioski w konkursach przeznaczonych dla młodych naukowczyń i naukowców; a także mgr Kamil Matuszczyk, który pełnił funkcję kierownika dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, był także wykonawcą w kilku innych polskich oraz międzynarodowych projektach naukowych.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy na adres: labdanet@uwr.edu.pl przesłać swoje zgłoszenie, podając w nim imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy oraz reprezentowaną jednostkę naukową. Krótko przed każdym spotkaniem do osób chętnych zostaną przesłane: a) link do zalogowania się na platformę cyfrową, na której przeprowadzona będzie transmisja panelowej dyskusji; b) elektroniczny formularz wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych (adres e-mail) na potrzeby organizacji spotkania.

Tematy kolejnych spotkań:

 • 14 kwietnia, godz. 14:00 
  Gdzie? Za co? Po co? Rola wyjazdów zagranicznych w budowaniu kariery naukowej
 • 21 kwietnia, godz. 15:00
  Nigdy nie jest za późno na grant, ale trzeba mieć dobrą strategię. Pozyskiwanie środków na badania z NCN
 • 12 maja, godz. 15:00
  Między punktami a rzeczywistym prestiżem naukowym – jaką międzynarodową strategię publikacyjną przyjąć?
 • 9 czerwca, godz. 15:00
  Jak możemy się ścigać z najlepszymi? Pozyskiwanie i realizacja grantów międzynarodowych

Prace i spotkania w ramach Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce koordynują: dr hab. Przemysław Żukiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Łukasz Zamęcki z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

MK, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)