Aktualności
Konferencje
19 Lipca
Opublikowano: 2023-07-19

Studenci farmacji o współpracy interdyscyplinarnej w ochronie zdrowia

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się 23. EPSA Summer University. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Teamwork – the Future of Interdisciplinary Healthcare”.

Pięciodniowa konferencja, rozpoczynająca się we wtorek 25 lipca, organizowana jest przez Polskie Towarzystwo
Studentów Farmacji (PTSF) we współpracy z Europejskim Towarzystwem Studentów Farmacji (EPSA). Weźmie w niej udział 120 osób z 35 europejskich krajów. Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności miękkie na treningach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, zaangażują się również w kampanię społeczną poświęconą dezinformacji w kontekście szczepień.

Podczas wydarzenia uwaga skupiona będzie na przyszłości współpracy interdyscyplinarnej w sektorze ochrony zdrowia. W obliczu wyzwań wynikających z wydłużania się życia oraz starzejącego się społeczeństwa, współpraca między różnymi zawodami medycznymi stanowi kluczową odpowiedź na rosnące problemy zdrowotne.

Studenci farmacji zauważają potrzebę rozwoju umiejętności współpracy z innymi specjalistami oraz budowania wzajemnego szacunku. Wierzymy, że przyniesie to liczne korzyści zarówno pacjentom, jak i kadrze medycznej. Dlatego w trakcie konferencji zajmiemy się pogłębieniu wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem, rozwijaniu komunikacji w zespołach oraz budowaniu świadomości dotyczącej naszej roli jako przyszłych farmaceutów w zespole – informują organizatorzy.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji to największa organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów farmacji z całego kraju. Obecnie skupia około 1300 osób. PTSF cyklicznie organizuje konferencje edukacyjne, spotkania branżowe, akcje w szkołach, zbiórki charytatywne, jak również inicjatywy na skalę międzynarodową. Organizacja reprezentuje studentów i młodych farmaceutów w kraju i za granicą, pomaga studentom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych oraz podnoszeniu ich poziomu naukowego. Dzięki przynależności do EPSA oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) ma wpływ na globalną politykę zdrowotną.

23. EPSA Summer University zostało objęte patronatami honorowymi przez: prezydenta Warszawy, Polską Akademię Nauk, Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”. Wydarzenie będzie można śledzić na Facebooku oraz LinkedIn.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)