Aktualności
Konferencje
25 Kwietnia
Źródło: ANS w Koninie
Opublikowano: 2024-04-25

Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie

„Bezpieczeństwo na świecie, w Europie i Polsce” – konferencję naukową pod takim tytułem zorganizowały Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oraz Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. 

Otwierająca wydarzenie dr Karina Zawieja-Żurowska, prorektor ANS w Koninie wyraziła nadzieję, że organizowana debata studencka jest nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności, ale także stwarza możliwość nawiązania cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami tematyki bezpieczeństwa.

Temat bezpieczeństwa jest niezwykle istotny w dzisiejszych turbulentnych czasach. Dziś bierzecie udział w konferencji, a jutro, za rok, dwa czy pięć lat niewykluczone, że jako przyszli liderzy będziecie decydować o bezpieczeństwie państwa – podsumowała prorektor konińskiej akademii.

W sesji plenarnej odbyły się dwa główne wykłady. Pierwszy „Służba Wywiadu Wojskowego w systemie bezpieczeństwa państwa” wygłosił płk Paweł Adamczyk, były dyplomata, zajmujący się problematyką służb specjalnych. Drugi wykład dotyczył „Zarządzania ryzykiem w biznesie”, a przedstawił go mgr Jacek Grzechowiak, oficer rezerwy, właściciel firmy Risk@Response.

Po sesji plenarnej dalsze obrady naukowe prowadzone były w sekcjach, których moderatorami byli organizatorzy konferencji: dr hab. Kinga Przybyszewska, dr Kazimiera Król, dr inż. Grzegorz Milewski oraz dr inż. Izabela Nowaczyk. Podczas trzech paneli dyskusyjnych studenci publicznych uczelni zawodowych z: Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach omawiali konkretne aspekty bezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ochrona imprez masowych i infrastruktura krytyczna.

W pierwszym panelu prelegenci omawiali szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczności lokalnych, tj. genezę, ewolucję, kierunki doskonalenia, CPTID. Studenci przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje, np. Mateusz Klonowski z konińskiej akademii omówił rolę Ochotniczej Straży Pożarnej w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego, zaś Aneta Banaszkiewicz ze Skierniewic przedstawiła wyzwania i szanse wojska polskiego w odniesieniu do bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

W sekcji drugiej studenci zaprezentowali wystąpienia na temat ochrony imprez masowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Studentka Wiktoria Bajek z PWSZ w Koszalinie przedstawiła pojęcie, rodzaje i budowanie strategii działań profilaktycznych. W dalszej części obrad Sebastian Sobieraj (ANS w Koninie) opowiedział o treningu samoobrony a poczuciu bezpieczeństwa u kobiet w Koninie, a Dominik Hanczewski (ANS w Koninie) przedstawił znaczenie aplikacji mobilnych wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego.

Infrastruktura krytyczna (obiekty infrastruktury krytycznej, systemy infrastruktury krytycznej, program EPCIP) to temat trzeciego panelu dyskusyjnego, podczas którego studenci m. in. z ANS w Lesznie prezentowali swoje opracowania na temat ochrony infrastruktury krytycznej w walce z terroryzmem w ramach programu EPCIP, systemu zaopatrzenia Polski w gaz ziemny jako wyzwanie dla zarządzania infrastrukturą krytyczną czy rozwiązań systemowych infrastruktury krytycznej w zaopatrywaniu w żywność.

Problematyka poruszana podczas konferencji wywołała szereg ciekawych dyskusji. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ta inicjatywa miała na celu zaangażowanie młodego pokolenia w dyskusję na temat wyzwań, przed którymi stoi świat, Europa i Polska, oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w tworzeniu rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa globalnego.

źródło: ANS w Koninie

Dyskusja (0 komentarzy)