Aktualności
Konferencje
20 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-20

Studenci zagraniczni w Polsce 2021

Jak rozwijać internacjonalizację w czasach pandemii – to temat tegorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”  i Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem wydarzenia jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

11 sesji, 38 mówców (w tym 9 rektorów), dwa raporty nt. umiędzynarodowienia i dwie gale nagród – tak w skrócie wygląda tegoroczna, już piętnasta, konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”. Odbędzie się w dniach 26–27 kwietnia. Gospodarzem wydarzenia jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Umiędzynarodowienie było i pozostaje główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. W Polsce od lat zwiększała się liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych i rosła systematycznie liczba studiujących w Polsce obcokrajowców. Aż nastał rok 2020, który zmusił wszystkich do przejścia głębokiej metamorfozy w bardzo krótkim czasie – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Gdzie jesteśmy teraz? Co z umiędzynarodowieniem w świecie ogarniętym pandemią? Jakie następne kroki powinny podjąć uczelnie i całe środowisko, żeby nie zmarnować wielu lat pracy nad umiędzynarodowieniem? – na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy wydarzenia: rektorzy, prorektorzy, dziekani, dyrektorzy i specjaliści z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawiciele miejskich i wojewódzkich władz samorządowych. Będzie to znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie, wymiany dobrych praktyk i „life hack’ów” z czasów pandemicznych. Omówione zostaną też kluczowe problemy związane z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni w czasach pandemii COVID, jak i stworzeniem planów na najbliższą przyszłość.

Podczas uroczystej Gali uroczyście uhonorowani zostaną laureaci: XI edycji konkursu INTERSTUDENT 2021 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce oraz IV edycji Nagrody Środowiskowej GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA/INTERNATIONALISATION STARS 2021.

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)