Aktualności
Konferencje
23 Marca
Opublikowano: 2022-03-23

Studenci zagraniczni w Polsce 2022

Umiędzynarodowienie w czasach niepewności – to wiodący temat tegorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”  i Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem wydarzenia, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia, jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Agresja Rosji na Ukrainę, a wcześniej pandemia COVID-19, zmieniły radykalnie warunki, w jakich odbywać się będzie umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w najbliższych latach. Wymaga to krytycznej refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i sposobami działania, spojrzenia na możliwe scenariusze przyszłości, a także wskazania działań, które pozwolą zminimalizować zagrożenia i wykorzystać zarysowujące się szanse.

Konferencja – pierwotnie planowana na koniec stycznia, ale przesunięta z powodu pandemii COVID-19 – organizowana jest w ramach programu „Study in Poland”. W tym roku, z uwagi na okoliczności, będzie miała wyjątkową wagę. Tematem wiodącym jest „Umiędzynarodowienie w czasach niepewności”.

Zaplanowano pięć sesji plenarnych, w trakcie których uczestnicy spróbują odpowiedzieć, jakiej internacjonalizacji potrzeba Polsce, jakie zmiany w umiędzynarodowieniu wymusza digitalizacja i jaka jest rola systemu microcredentials w rozwoju mobilności krótkoterminowej i usieciowieniu internacjonalizacji. Zaprezentowane zostaną nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje publiczne i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a rektorzy rektorzy głównych uczelni Wrocławia pokażą, jak poprzez umiędzynarodowienie zamierzają umacniać i rozwijać swoją pozycję w Europie i na świecie, w tym zwłaszcza w regionie najbliższych krajów. Odbędzie się także kilka sesji równoległych.

Wśród mówców znajdą się liderzy polskiego środowiska akademickiego, w tym rektorzy i prorektorzy najlepszych polskich uczelni, a także szeroka reprezentacja dyrektorów i ekspertów działów współpracy międzynarodowej, rozwoju i promocji szkół wyższych oraz szefowie instytucji i organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie.

W ramach konferencji odbędzie się także koncert „Solidarni z Ukrainą”, wręczenie Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022” i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2022”.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – do wyboru opcje onsite lub online. Więcej szczegółów na stronie internetowej konferencji.

MK

Umiędzynarodowienie pod bombami


 

Dyskusja (0 komentarzy)