Aktualności
Konferencje
30 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-30

Suchodolski i Kupisiewicz współcześnie

„Na pograniczu nauk. Koncepcje naukowe profesorów Suchodolskiego i Kupisiewicza z perspektywy współczesnej pedagogiki” – to tytuł konferencji organizowanej przez Akademię Humanitas. Wydarzenie odbędzie się 9 maja.

Prof. Czesław Kupisiewicz to nestor polskiej pedagogiki, autor najpoczytniejszych podręczników akademickich i publikacji dotyczących problematyki fundamentalnej dla rozwoju nauk o wychowaniu. Podejmował zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej, historii wychowania i myśli pedagogicznej, pedagogiki ogólnej i porównawczej. Z kolei prof. Bogdan Suchodolski był czołowym przedstawicielem polskiej pedagogiki XX wieku. Należał do pierwszego pokolenia polskich pedagogów, którzy wprowadzili tę dyscyplinę w struktury uniwersyteckie.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin prof. Kupisiewicza i 120 rocznicę urodzin prof. Suchodolskiego. Dla uczczenia tych dwóch postaci urodzonych w Sosnowcu Akademia Humanitas organizuje konferencję pt. „Na pograniczu nauk. Koncepcje naukowe profesorów Suchodolskiego i Kupisiewicza z perspektywy współczesnej pedagogiki”

Dorobek obu profesorów jest na tyle różnorodny, że postanowiliśmy uczynić go przedmiotem debaty konferencyjnej. Dla uczestników oznacza to możliwość odniesienia się do wielu aspektów działalności tych wybitnych przedstawicieli świata nauki, którzy dla wielu stanowią wzór do naśladowania i inspiracje do podejmowanej aktywności badawczo-naukowej. Pragniemy również odnieść się do ich pedagogicznego credo, które przez Czesława Kupisiewicza zostało zwerbalizowane w artykule „Moje pedagogiczne credo” na łamach Studiów z Teorii Wychowania – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Dyskusje toczyć się będą wokół obszarów tematycznych będących w orbicie zainteresowań naukowych obu profesorów, tj.:

  • pedagogika naszych czasów – wyzwania cywilizacyjne,
  • filozofia w pedagogice – pedagogika w filozofii,
  • szkolnictwo w procesie zmian,
  • nauczyciel na miarę naszych czasów.

W gronie prelegentów znajdują się m.in. prof. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) prof. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), prof. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski), prof. Wojciech Kojs (Uniwersytet Śląski), prof. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Rzeszowski).

Konferencja, której towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa, odbędzie się 9 maja. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)