Aktualności
Konferencje
05 Czerwca
Fot. Maciej Tarkowski
Opublikowano: 2019-06-05

Święto humanistyki cyfrowej: DARIAH Annual Event 2019

Uczestników międzynarodowej konferencji „DARIAH Annual Event”, odbywającej się co roku w innym europejskim mieście, w dniach 15–17 maja gościła tym razem Warszawa. Wydarzenie pod auspicjami europejskiej organizacji DARIAH ERIC współorganizowało konsorcjum DARIAH-PL przy wsparciu Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie, przeznaczone przede wszystkim dla europejskiej społeczności DARIAH, otwarte było dla wszystkich, którzy chcieli zaprezentować wyniki swoich badań i skorzystać z możliwości poszerzenia wiedzy lub nawiązania współpracy. Wśród ponad dwustu uczestników z całej Europy przeważali naukowcy, specjaliści od technologii i analizy danych oraz przedstawiciele instytucji kultury.

Tematem tegorocznej edycji były „Dane w humanistyce”. Koncentrowano się na zagadnieniach dotyczących typu i ilości danych gromadzonych w badaniach humanistycznych i naukach o sztuce, na ich specyfice lub możliwościach, które oferują. Uczestnicy mieli okazję dyskutować o specjalistycznych zagadnieniach naukowych, technologicznych lub infrastrukturalnych, zwłaszcza podczas spotkań i warsztatów eksperckich. Odbyło się kilkanaście odrębnych zebrań grup roboczych DARIAH, pracujących nad wspólnymi projektami dotyczącymi m.in. metod i praktyk digitalizacyjnych, nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych czy sztucznej inteligencji. Przeprowadzono pięć otwartych warsztatów poświęconych różnym aspektom pracy z danymi w humanistyce (nie tylko technicznym lub naukowym, ale też np. etycznym) oraz pięć równoległych sesji panelowych.

Dyskusje zachęcały też do namysłu nad problemami zasadniczymi dla badań nad kulturą cyfrową, zwłaszcza podczas wykładów plenarnych takich specjalistów jak SallyWyatt  (Maastricht University) czy LevManovich (City University of New York). SallyWyatt od wielu lat prowadzi badania nad tym, jak technologie cyfrowe wpływają na wytwarzanie wiedzy w naukach humanistycznych i społecznych. Tytuł jej wystąpienia brzmiał: „What are we talking about when we talk about data in the humanities?”. LevManovich to jeden z najważniejszych (i najsłynniejszych) teoretyków kultury cyfrowej i pionier wykorzystywania cyfrowych metod w analizach kultury w ogóle. Zajmuje się m.in. analizą i wizualizacją zbiorów danych dotyczących kultury. Jego wykład – pod znamiennym tytułem „What Does Data Want?” – był punktem kulminacyjnym całej konferencji. Pełne nagranie z wykładu można znaleźć na stronie internetowej konsorcjum DARIAH-PL (www.dariah.pl).

Aneta Daszuta, zespół UW ds. DARIAH

 

Dyskusja (0 komentarzy)