Aktualności
Konferencje
04 Września
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2019-09-04

Święto polskiej matematyki w Krakowie

W Krakowie trwa Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. To główne wydarzenie trwającego właśnie Roku Matematyki.

2 kwietnia 1919 roku w gmachu Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy św. Anny 12 odbyło się zebranie, podczas którego powołano do życia Towarzystwo Matematyczne w Krakowie. Rok później nazwa organizacji zmieniona została na Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego działalność stopniowo rozszerzyła się na całą Polskę. Dla uczczenia setnej rocznicy założenia PTM, 3 września 2019 roku w auli Auditorium Maximum UJ, rozpoczął się Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. Spotkanie, podczas którego dyskutowane będą osiągnięcia naukowe polskich matematyków potrwa do 7 września.

Uczestników zjazdu przywitał reprezentujący władze UJ prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, który przypomniał, że krakowskie spotkanie jest głównym wydarzeniem obchodzonego w 2019 r. Roku Matematyki. Taką decyzję podjął  Senat RP, a pomysłodawcą obchodów był senator Kazimierz Wiatr, pod adresem którego skierowane zostały dziś specjalne podziękowania.

– Zjazd będzie okazją do wymiany doświadczeń, ale także zapewne będzie stymulował rozpoczęcie nowych badań. Spotkanie powinno również pokazać, jak ważna jest nauka dla społeczeństwa. Sama zaś matematyka to nie tylko nauka, ale szkielet, dzięki któremu możliwy jest rozwój innych dziedzin – mówił prorektor. – Myślą przewodnią tego zjazdu powinny być zatem słowa Rogera Bacona: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki. Kto lekceważy osiągnięcia matematyki, przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata” – dodał prof. Stanisław Kistryn.

Prezes PTM prof. Wacław Marzantowicz podkreślił, że matematyka jest uniwersalnym językiem innych dziedzin naukowych i działalności, językiem modelowania rzeczywistości.

– Jest obecna w kulturze ludzkiej od początku powstania cywilizacji. Co więcej, rozwijana niezależnie w różnych kręgach, pozostawała w zasadniczej części taka sama. Tak więc jest i była uniwersalna w przestrzeni, ale jest także niezmienna w czasie. Powstawały i upadały królestwa, imperia, systemy polityczne i religie, a  twierdzenia matematyczne pozostawały prawdziwe, co najwyżej, stając się coraz bardziej szczegółowymi. Częścią tej nauki, ale wobec tego co zostało powiedziane, nie mającej semantycznych cech narodowych, jest matematyka polska, której środowiskowym reprezentantem instytucjonalnym jest powstałe 100 lat temu w Krakowie Polskie Towarzystwo Matematyczne – dowodził prof. Marzantowicz.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ prof. Włodzimierz Zwonek odczytał list, który do organizatorów i uczestników zjazdu skierował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier napisał w nim, że „jako filozof z wykształcenia składa hołd jednemu z najpiękniejszych fenomenów, które zna i praktykuje ludzki umysł – matematyce czystej, która beż żadnych motywacji utylitarnych karmi się jedynie fascynacją prawdą, nauką i pięknem”.

Inauguracja zjazdu stała się okazją do wręczenia nagród wybitnym matematykom.

  • Piotr Miska (UJ) odebrał Nagrodę PTM dla młodych matematyków za cykl siedmiu prac dotyczących arytmetycznych własności specjalnych ciągów liczbowych i specjalnych wielomianów.
  • Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego trafiła do rąk Joachima Jelisiejewa (IM PAN), który został uhonorowany za prace z geometrii algebraicznej dotyczące schematu Hilberta punktów oraz uogólnienie rozkładu Białynickiego-Biruli.
  • Nagrodę im. Samuela Dicksteina wręczono dr. Michałowi Krychowi (Uniwersytet Warszawski) za całokształt działalności w dziedzinie edukacji matematycznej i popularyzacji, w szczególności za 47 lat pracy w komitetach Olimpiady Matematycznej.
  • Prof. Marek Rutkowski (Politechnika Warszawska, University of Sydney) uhonorowany został Nagrodą im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod stochastycznych w modelowaniu rynków finansowych (laureat był nieobecny, w jego imieniu nagrodę odebrał dr hab. Wojciech Domitrz).

Dwie równorzędne Nagrody im. Stefana Banacha odebrali: Wojciech Kucharz (UJ) – za wybitny dorobek w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej oraz Maksym Radziwiłł (California Institute of Technology) – za wybitne wyniki z zakresu analitycznej teorii liczb.

Tytuł honorowego członka PTM odebrał światowej sławy matematyk Jean-Pierre Bourguignon – przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Doceniono go za wkład w organizację europejskiego życia naukowego, w szczególności działania na rzecz konsolidacji europejskiego środowiska naukowego i wspomaganie działań Narodowego Centrum Nauki.

Wykład inauguracyjny zjazdu, zatytułowany Od Gaussa do rozwiązania rzeczywistej hipotezy Fatou, czyli o miejscu, jakie możemy mieć w świecie wygłosił prof. Paweł Strzelecki (UW).

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)