Aktualności
Konferencje
11 Marca
Opublikowano: 2020-03-11

Sympozjum o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

Polska Akademia Nauk i Akademia Brytyjska zapraszają na sympozjum „Knowledge Frontiers Symposium on Just Transitions”, organizowane jesienią 2020 r. w Warszawie.

To propozycja dla naukowców zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii lub Polski, którzy posiadają stopień naukowy doktora nie dłużej niż 7 lat.

Tematem spotkania będą przekształcenia w sferze polityki, gospodarki i technologii, które równocześnie w wymiarze społecznym będą solidarne i sprawiedliwe. W odniesieniu do kwestii klimatycznych określa się je jako just transitions. Celem projektu jest wspieranie długofalowej współpracy między uczestnikami. Przewidziana jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych (seed funding) oferowana przez Akademię Brytyjską.

„Knowledge Frontiers Symposium on Just Transitions” odbędzie się w dniach 16-17 października 2020 r. w Pałacu Staszica, siedzibie PAN. Planuje się, że weźmie w nim udział 30 młodych uczonych z obydwu krajów.

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 maja 2020 r. za pośrednictwem systemu aplikacyjnego Akademii Brytyjskiej.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)