Aktualności
Konferencje
02 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-09-02

Synergia nauki i przemysłu

W dniach 21–23 września odbędzie się trzecia edycja konferencji „Synergia nauki i przemysłu”. Jej organizatorem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

Konferencja „Synergia nauki i przemysłu” to spotkanie integrujące ludzi ze świata nauki i przemysłu. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się we wrześniu 2015 roku. Przedsięwzięcie ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć nauki z wielu obszarów i dyscyplin naukowych oraz współdziałanie uczelni z wielkimi i rozpoznawalnymi na rynku światowym firmami na rzecz rozwoju nauki oraz jej transferu do przemysłu.

W tym roku odbędzie się trzecia edycja konferencji. Do dyspozycji uczestników będzie jedno z najnowocześniejszych w kraju Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt naukowo-badawczy, maszyny sterowane numerycznie, a także inną aparaturę, zapewniającą prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych trendów rozwojowych z zakresu inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej, budowlanej i wielu innych. Te uzupełniające się działania i realizacja wspólnych celów poprzez kooperację i synchronizację działań świata nauki i przemysłu mają przynieść owocne rozwiązania ,w myśl idei, że „efekt zorganizowanej pracy zespołowej jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych”.

Obszary tematyczne konferencji „Synergia nauki i przemysłu”

 • Badania i modelowanie zjawisk fizycznych procesu skrawania
 • Rozwój materiałów narzędziowych i konstrukcji narzędzi skrawających
 • Wydajność, optymalizacja i jakość obróbki w różnych obszarach przemysłu
 • Systemy metrologii i monitorowania procesu obróbkowego
 • Nowe technologie procesów obróbki ściernej – modele i innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy narzędzi skrawających
 • Problemy monitorowania i optymalizacji procesów obróbki ściernej i erozyjnej
 • Automatyzacja i robotyzacja systemów obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej
 • Metrologia i ocena topografii powierzchni oraz właściwości fizycznych warstwy wierzchniej po procesie obróbki
 • Ekologia procesów obróbki w różnych obszarach produkcji
 • Inteligentne systemy diagnostyki maszyn
 • Zaawansowane metody analizy sygnałów diagnostycznych maszyn i urządzeń
 • Wibroakustyczne metody monitorowania systemów mechanicznych
 • Systemy pomiarowe, transmisja i przetwarzanie danych pomiarowych
 • Analiza wyników pomiaru i ocena niepewności
 • Pomiary technikami komputerowymi i elektrycznymi
 • Przetworniki pomiarowe, metody przetwarzania sygnałów
 • Modelowanie systemów pomiarowych
 • Zaawansowanie metody przetwarzania sygnałów pomiarowych
 • Teoretyczne podstawy projektowania systemów automatycznego sterowania
 • Systemy nowoczesnego podawania części i komponentów w procesie produkcyjnym
 • Modelowanie, sterowanie i planowanie ruchu w robotyce
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne robotów manipulacyjnych i mobilnych
 • Badania operacyjne i teoria sterowania
 • Inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja
 • Systemy ekspertowe w automatyce i technice systemów
 • Efektywne linie produkcyjne, systemy zbierania danych produkcyjnych oraz wyznaczanie stopy zwrotu (ROI)
 • Robotyzacja procesów przemysłowych
 • Problemy projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów automatyki
 • Automatyzacja, robotyzacja i elastyczne systemy produkcyjne
 • Technologie kształtowania części z materiałów proszkowych
 • Podstawy teoretyczne kształtowania plastycznego
 • Inżynieria materiałowa w obróbce plastycznej
 • Procesy kształtowania wyrobów z blach
 • Procesy kształtowania objętościowego
 • Procesy kształtowania wyrobów z proszków metali

Więcej informacji na temat konferencji: http://synergia.panschelm.edu.pl/.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)