Aktualności
Konferencje
24 Kwietnia
Źródło: Uniwersytet SWPS
Opublikowano: 2023-04-24

Sytuacja międzynarodowej kadry akademickiej w Polsce

Czy polskie uczelnie przyciągają zagraniczną kadrę akademicką? Jakie są największe wyzwania i bariery z tym związane? W jaki sposób możemy czerpać z zagranicznych i polskich wzorców? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy konferencji organizowanej 19 czerwca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Będzie również możliwość udziału w wydarzeniu w formule online.

Konferencję poświęconą międzynarodowej kadrze akademickiej i zagranicznym doktorantom w Polsce organizują: Komisja ds. Międzynarodowych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP. Inspiracją stało się pytanie z raportu Times Higher Education dotyczącego umiędzynarodowienia uczelni: Czy Polska stwarza otwarte środowisko i oferuje wsparcie dla międzynarodowej społeczności akademików?

Wydarzenie składać się będzie z trzech sesji:

  • Czy Polskie uczelnie przyciągają zagraniczną kadrę akademicką i w jaki sposób? – moderator: prof. Jacek Witkoś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych RGNiSW;
  • Jakie są największe wyzwania i bariery dla międzynarodowej kadry akademickiej? – moderatorka: prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich;
  • W jaki sposób możemy czerpać z zagranicznych i polskich wzorców, dobrych praktyk? – moderator: prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

Po konferencji planowane jest stworzenie raportu poświęconego omawianemu tematowi. Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim 19 czerwca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (oraz online). Szczegóły, w tym program i formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)