Aktualności
Konferencje
16 Września
Opublikowano: 2021-09-16

Szkolenie na temat danych badawczych

Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi? Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych? Jak korzystać z Repozytorium Danych Społecznych? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas webinarium, które zaplanowano na wtorek 28 września o godz. 10:00.

Webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych” organizują: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. przykłady repozytoriów i archiwów danych, prawne aspekty udostępniania danych badawczych oraz metody ich przygotowania w Repozytorium Danych Społecznych.

Program szkolenia:

10:00 – Wprowadzenie – kilka słów o nas…
…czyli kilka słów o projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” oraz o Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS), Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) i Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

10:15 – Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi?

 • dane: badawcze, społeczne, surowe – próba definicji
 • uniformizacja podejścia do danych badawczych w ramach różnych dyscyplin?
 • „zarządzanie danymi” – odczarujmy tę frazę
 • nurt „open science” a dane badawcze
 • specyfika nauk (i danych) społecznych

10:30 – Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych?

 • zasady FAIR
 • repozytoria i archiwa danych – rodzaje, przykłady
 • repozytoria i archiwa danych – infrastruktura w Polsce
 • nowy(?) zawód: data steward

10:45 Repozytorium Danych Społecznych (RDS) – prezentacja

 • powstanie RDS
 • RDS dzisiaj – zasięg działania, współpraca instytucjonalna
 • jak przygotować dane do udostępniania w RDS?
 • jak udostępnić dane w RDS (lub skorzystać z tych, które udostępnił kto inny)?

11:30 – Dylematy badaczy społecznych w kontekście udostępniania danych – wprowadzenie i dyskusja

12:00 – Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)
 • Kodeksy etyczne

Webinarium poprowadzą: dr Marcin W. Zieliński (ISS UW, IFiS PAN), dr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) oraz – w części prawnej – dr Krzysztof Siewicz i Katarzyna Gaczyńska (ICM UW, Platforma Otwartej Nauki).

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy poprzez formularz rejestracyjny (do wyboru są dwa szkolenia, w formularzu należy wskazać właściwe)Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

W ramach projektu realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu udostępniono trzy repozytoria danych badawczych, z których mogą bezpłatnie korzystać wszyscy polscy naukowcy. Repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD, repozytorium danych społecznych RDS i repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR są już dostępne dla użytkowników. Można w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać zasoby w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych zarówno przez instytucje europejskie (Komisja Europejska), jak i polskie (Narodowe Centrum Nauki)

MK

Dyskusja (0 komentarzy)