Aktualności
Konferencje
07 Maja
Opublikowano: 2020-05-07

Szkoły doktorskie w czasie pandemii

„Szkoły doktorskie w czasie pandemii” to temat kolejnego webinaru w ramach akcji #PomagamyUczelniom, prowadzonej przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Ruszyły zapisy na to spotkanie.

Epidemia koronawirusa wymusiła na uczelniach zmianę dotychczasowego modelu ich funkcjonowania. Konieczne stało się niemal natychmiastowe wdrożenie pracy i nauczania w trybie zdalnym oraz maksymalne uelastycznienie procedur. Dlatego właśnie IRSW postanowił udzielić wsparcia uczelniom, pomagając zarówno władzom, jak i pracownikom, stawić czoła nowym problemom oraz odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości. Służyć temu mają m.in. szkolenia prowadzone w formie online.

W najbliższą środę, 13 maja, odbędzie się kolejne, tym razem poświęcone szkołom doktorskim. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

  • jaki wpływ ma pandemia na termin złożenia indywidualnego planu badawczego?
  • czy pandemia może mieć wpływ na ocenę postępów doktoranta w kontekście jego skreślenia z listy doktorantów?
  • czy terminy wyznaczone w regulaminie szkoły doktorskiej, np. do złożenia sprawozdań z prowadzonych badań, ulegają przedłużeniu?
  • czy pandemia może mieć wpływ na dopuszczalność przedłużania okresu kształcenia w szkole doktorskiej?
  • jaki kształt przybierze rekrutacja do szkół doktorskich na rok 2020/2021?

Spotkanie, które rozpocznie się w środę 13 maja o godz. 11:00, poprowadzi Łukasz Kierznowski, prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest ekspertem w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestniczył w posiedzeniach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, był prelegentem Narodowego Kongresu Nauki. Brał udział w rządowych i parlamentarnych pracach nad przepisami ze sfery szkolnictwa wyższego i nauki. Jest członkiem komisji prawnych instytucji przedstawicielskich systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Był trzykrotnym stypendystą MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze prawa edukacyjnego.

MK

Ze względów technicznych liczba miejsc jest ograniczona (max 220 osób).
Dyskusja (0 komentarzy)