Merytorycznie LUMEN 2020 skupi się na zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19, wdrażaniem Ustawy 2.0 i wyzwaniami stojącymi w nowej kadencji przed wybranymi w tym roku władzami rektorskimi. Pokazane i omówione zostaną aktualne trendy w szkolnictwie wyższym, liczne zmiany prawne, a także innowacje zarządcze gotowe do zaadaptowania na uczelniach.

Łącznie program konferencji obejmuje aż 10 paneli z udziałem 40 praktyków zarządzania uczelniami. Każdy poświęcony jest innemu, kluczowemu tematowi związanemu z aktualną sytuacją uczelni w Polsce i na świecie. Pierwszy dzień dotyczyć będzie zarządzania strategicznego, a drugi – zarządzania operacyjnego.

Zarządzanie strategiczne

  • Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce
  • Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020─2024
  • Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki
  • Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia
  • Ewaluacja działalności naukowej 2017─2021 – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia

Zarządzanie operacyjne

  • Zarządzanie dorobkiem naukowym – gdzie w strukturach uczelni umiejscowić odpowiedzialność operacyjną?
  • Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji
  • Gdy sprint zamienia się w maraton – kształcenie zdalne jako element długoterminowej strategii działania i rozwoju szkół wyższych
  • Narzędzia ułatwiające zarządzanie uczelnią w erze Covid – doświadczenia i dobre praktyki
  • Jak bezpiecznie i efektywnie organizować egzaminy studenckie na odległość w kontekście pandemii COVID-19?

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie lumen.edu.pl.

Konferencję organizuje PCG Academia. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Rektorów Polskich. Konferencja objęta jest patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Partnerami Konferencji są: Blackboard, Veriori, Librus, PCG Edukacja, Inspera oraz Wolters Kluwer. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK