Aktualności
Konferencje
23 Marca
Opublikowano: 2023-03-23

Trwa rejestracja na konferencję poświęconą wsparciu Ukrainy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Uniwersytetem Gdańskim po raz drugi organizuje konferencję poświęconą wsparciu Ukrainy w kontekście wojennej agresji Federacji Rosyjskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3–4 kwietnia.

Polskie środowisko akademickie i naukowe już od samego początku wojny w Ukrainie, jasno określiło swoje stanowisko i chęć niesienia pomocy. O podjętych już działaniach przypomnieliśmy w specjalnym materiale opublikowanym na naszym portalu w rocznicę rosyjskiej inwazji. Wojna wciąż trwa, a okazywane wsparcie ciągle zmienia swój charakter. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pod koniec ubiegłego roku ogłosiła drugą edycję programu „Solidarni z Ukrainą” – Uniwersytety Europejskie, w ramach której polskie uczelnie należące do sojuszy European Universities, otrzymały łącznie prawie 16 mln zł na wsparcie współpracy z ukraińskimi uczelniami i to na poziomie ponadnarodowym. W pomoc dla uchodźców z Ukrainy angażują się nie tylko agencje rządowe i ośrodki akademickie, ale też samorządy. Studenci, doktoranci, naukowcy, profesorowie i eksperci pracują nad wizją przyszłości wolnej niepodległej Ukrainy.

W dniach 3–4 kwietnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Uniwersytetem Gdańskim po raz drugi organizuje konferencję poświęconą wsparciu Ukrainy w kontekście wojennej agresji Federacji Rosyjskiej. Tym razem uczestnicy podejmą refleksję nad dotychczasowymi działaniami na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego, a następnie spróbują wypracować wspólną wizję odbudowy Ukrainy, strategię rekonstrukcji ośrodków akademickich oraz perspektywy dalszego rozwoju.

Podstawowe pytanie, wokół którego będzie się ogniskować tematyka spotkania, to: jak włączyć ukraińskie szkolnictwo wyższe do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań?  Kluczową rolę w tym procesie ma do odegrania Polska, tworząc dla Ukrainy naturalny pomost między Wschodem a Zachodem.

Tematyka wystąpień oraz paneli dyskusyjnych będzie dotyczyła:

  • wsparcia uchodźców z Ukrainy okazanego w 2022 roku,
  • przyszłości mobilności studenckiej oraz naukowej w kontekście wojennym,
  • uznawalności wykształcenia uchodźców,
  • programu NAWA Solidarni z Ukrainą: Uniwersytety Europejskie,
  • współpracy akademickiej w czasie wojny oraz po jej zakończeniu,
  • digitalizacji procesów nauczania oraz roli nowych technologii w odbudowie powojennej Ukrainy,
  • inicjatyw samorządowych oraz akademickich,
  • przyszłości współpracy naukowej z Ukrainą.

W konferencji swój udział zapowiedzieli ministrowie nauki z Polski i Ukrainy: Przemysław Czarnek oraz Serhij Szkarłet, a także przedstawiciele: agencji odpowiedzialnych za rozwój szkolnictwa wyższego w Estonii, Słowacji, Czechach, Austrii oraz na Litwie; Komisji Europejskiej; Rady Europy; Banku Światowego; ambasad USA, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy; ministerstw odpowiedzialnych za cyfryzację; samorządów; Narodowego Centrum Nauki; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Polskiej Akademii Nauk; Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; organizacji studenckich i naukowych; rektorzy uczelni oraz prorektorzy ds. współpracy międzynarodowej.

Konferencja odbędzie się w Sali Teatralnej Budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Rejestracja na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK

Solidarni z Ukrainą

Dyskusja (0 komentarzy)