Aktualności
Konferencje
27 Października
Opublikowano: 2021-10-27

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

O zrównoważonym rozwoju obszarów chronionych będą dyskutować uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Wydarzenie odbędzie się w formule online w dniach 16–18 listopada.

Konferencję organizują wspólnie: Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. W trakcie trzech dni na uczestników czeka dziewięć sesji tematycznych, prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne i seria meet-up’ów. Wydarzenie jest bezpłatne, każdy może wziąć w nim udział, wymagana jest jedynie rejestracja.

Od lat integrujemy środowisko nauki i otoczenia społeczno-gospodarczego, by wspólnie wspierać działania związane z zachowaniem naszego dziedzictwa naturalnego. W tym celu opracowaliśmy formułę wydarzenia, które pozwala na wzmacnianie współpracy między instytucjami ochrony przyrody, nauką i samorządami lokalnymi. Taka globalna wymiana doświadczeń, badań i dobrych praktyk, może być cennym źródłem wiedzy w realizacji projektów dotyczących kapitału natury i procesów gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych – wyjaśnia ideę spotkania Adam Walicki z Instytutu Kronenberga.

Tegoroczna, siódma już edycja spotkania poświęcona będzie nowym wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Do udziału zostali zaproszeni naukowcy z kilkudziesięciu jednostek naukowo-badawczych z Polski i zagranicy, reprezentanci instytucji ochrony przyrody, jednostek planistycznych, przedsiębiorcy i samorządowcy. Istotną rolę w konferencji będą mieli też studenci kierunków przyrodniczych.

Celem konferencji jest przegląd najnowszych wyników prac naukowych oraz praktycznych rozwiązań dotyczących rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. W programie wiele tematów związanych z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań o charakterze praktycznym. Do udziału zaproszono ekspertów, w tym reprezentantów instytucji naukowych i parków narodowych z zagranicy.

Planowane są wystąpienia czołowych ekspertów nauki, przedstawicieli kierownictw instytucji i organizacji międzynarodowych. Przedmiotem debaty będzie między innymi dialog o Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Ocenie zostaną poddane też programy wsparcia dla miast turystycznych, procesy utraty przez nich funkcji społecznych i gospodarczych oraz spadek ich populacji ­– zapowiada dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych PB.

Podczas konferencji odbędzie się sesja poświęcona 50. rocznicy podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych oraz IX Forum Idei Miast Turystycznych. Organizatorzy przewidzieli także sesję poświęconą obszarom przyrodniczo cennym jako wartości narodowej, podczas której będzie mowa o jubileuszu 25-lecia Narwiańskiego Parku Narodowego i 100-lecia ochrony Puszczy Białowieskiej. Wyjątkowy wymiar będzie miała sesja poświęcona skutkom pandemii na obszarach przyrodniczo cennych.

Wydarzeniem specjalnym podczas tegorocznej konferencji będzie V Jubileuszowa Gala Nagrody Kronenberga 2021 „Omne Trinum Perfectum”, podczas której uhonorowani zostaną przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Studio konferencyjne, skąd prowadzona będzie transmisja na żywo paneli eksperckich oraz meet-up’ów czy uroczystość wręczenia nagród, zorganizowane zostanie na nowoczesnym kampusie Politechniki Białostockiej. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawują: Minister Edukacji i Nauki, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rozwoju i Technologii, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rektor Politechniki Białostockiej, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

MK, źródło: PB

Szczegółowy program konferencji 

Dyskusja (0 komentarzy)