Aktualności
Konferencje
08 Listopada
Opublikowano: 2019-11-08

Uczelnia na miarę potrzeb

„Uczelnia na miarę potrzeb” – to tytuł konferencji, którą 21 listopada w Warszawie organizuje Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Szkoły muszą konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku. Doskonalenie form komunikacji, wsparcie działań dydaktycznych, nowe technologie, przepływ informacji – to tylko kilka elementów uczelni, która chce zyskać miano nowoczesnej. Wszystko to dlatego, że młody człowiek staje się coraz bardziej wymagający.

Odpowiadając na te wyzwania Polski Instytut Rozwoju Biznesu organizuje konferencję „Uczelnia na miarę potrzeb”. W jej trakcie uczestnicy dyskutować będą m.in. jak reklamować uczelnie, jak zadbać o studenta z zagranicy, jak pozyskać i komunikować się ze studentem, co to są nowoczesne metody kształcenia, z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie oraz czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

W dwóch blokach tematycznych – „Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą” oraz „Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią” – poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: uczelnia w chmurze, nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów, rola serwisu internetowego w komunikacji, marketing w sektorze szkolnictwa wyższego (marketing szeptany SERM), media społecznościowe jako główne źródło informacji, najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz, e-learning – więcej nauki przez Internet na uczelniach, bezpieczeństwo danych i informacji, oprogramowanie antyplagiatowe, systemy ERP do zarządzania uczelnią, budowa profesjonalnej serwerowni, backup i archiwizacja dokumentów.

Wśród prelegentów:

  • dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej („Zintegrowane środowisko usług IT Politechniki Gdańskiej”);
  • mgr Beata Mierzejewska, zastępca Kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie („Transformacja cyfrowa uczelni”);
  • Paweł Kozłowski, pełnomocnik dyrektor ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”);
  • Bartłomiej Serafinowicz, adwokat, LAWMORE („Uczelnia administratorem danych, czyli czy powinno się trzymać indeksy w sejfie?”);
  • dr Ryszard Balicki, pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami Uniwersytetu Wrocławskiego („Uniwersytet w świecie nowych technologii. Czy Snapchat zastąpi dziekanat?”);
  • Dariusz Kąkol, pełnomocnik Zarządu Pirxon;
  • Paweł Myśliwiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie („Jak usprawnić zarządzanie majątkiem trwałym Uczelni – doświadczenia praktyków”).

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli uczelni wyższych: rektorów, dziekanów, kanclerzy, kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi dziekanatów, centrum informatyki. Wstęp dla wyżej wymienionych osób jest bezpłatny! Konieczna jest rejestracja.

Konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb” odbędzie się 21 listopada w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

MK

Szczegóły: http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2019

Dyskusja (0 komentarzy)