Aktualności
Konferencje
24 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-24

Uczelniane kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną

„Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się pod koniec października w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.

Konferencja zakłada upowszechnianie nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań nad dziejami polskiej nauki, jej wybitnymi twórcami oraz tradycjami akademickimi. Na konferencji poruszona zostanie tematyka relacji szkół wyższych z najbliższym otoczeniem w rozumieniu społeczności lokalnej, ale także infrastruktury miasta i regionu, założeń architektonicznych i administracyjnych oraz relacji, które w tym obszarze zachodzą. Wśród zagadnień tej części obrad są:

 • Muzea uczelniane jako podmioty promujące dziedzictwo kulturowe uczelni i miasta/regionu
 • W jaki sposób muzea uczelniane przyczyniają się do budowania narracji o relacjach uniwersytetu i miasta? Co można poprawić?
 • Czynniki wpływające na definiowanie dziedzictwa kulturowego uczelni, dziedzictwa akademickiego. Jak otoczenie i relacje z różnymi partnerami wpływają na definiowanie dziedzictwa kulturowego uczelni.
 • Uczelnia  jako ważna część przestrzeni miejskiej. Czy istnieje przestrzeń dla dialogu i obszar współpracy uczelni z innymi podmiotami w tym zakresie?
 • Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i zaangażowanie w debatę publiczną. Możliwości i ograniczenia.

Drugim poruszanym podczas konferencji tematem będzie szeroko pojmowana kultura studencka oraz jej potencjał w działaniach związanych z zachowaniem i upowszechnianiem wiedzy o szkolnictwie wyższym i jego społeczności. W tej części będzie mowa o takich kwestiach, jak:

 • Dorobek klubów studenckich. Miejsca, ludzie i działania. Obszary: teatr, kabaret, muzyka, piosenka, poezja, literatura, fotografia, film, folklor, sztuka, inne.
 • Studencka animacja kulturalna – niedoceniana rola w upowszechnianiu kultury w przestrzeni miejskiej i na „prowincji”.
 • Życiorysy niezwykłe. Od studenta-amatora do artysty-zawodowca.
 • Rola polityki władz państwowych i uczelnianych w zachowaniu akademickiego dziedzictwa kulturalnego.
 • Dokumentacja działalności studenckiej w kulturze. Spuścizna w zbiorach uczelnianych: problemy z gromadzeniem, opracowaniem i zachowaniem.
 • Rola i znaczenie relacji ustnych twórców i świadków w zachowaniu dziedzictwa akademickiego.
 • Prezentacja i upowszechnianie osiągnięć kultury studenckiej.
 • Kultura studencka dziś. Dokumentowanie, upowszechnianie.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych odbędzie się w dniach 25–27 października w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, na stronie internetowej SMU.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)