Aktualności
Konferencje
26 Listopada
Opublikowano: 2021-11-26

Uczelnie badawcze 2021–2031

„Uczelnie badawcze 2021–2031: finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie” – to tytuł konferencji online organizowanej przez Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbędzie się w najbliższy piątek 3 grudnia.

Dla polskich uczelni najbardziej nośnym hasłem pozwalającym na budowanie nowych strategii rozwoju jest obecnie „uczelnia badawcza”. Hasło to jako model zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania może legitymizować systemowe zmiany organizacyjne i kadrowe. Idea ta z pewnością będzie w najbliższych latach skupiać uwagę zespołów dziekańskich i rektorskich na najlepszych uczelniach w Polsce. Podobnie dzieje się w większości krajów europejskich przy okazji powstawania i rozwoju krajowych programów finansowania doskonałościowego (excellence initiative­ typu IDUB w Polsce). Uczelnie badawcze w Europie Zachodniej odnoszą ogromne sukcesy prestiżowe i finansowe między innymi dlatego, że odwołują się do podobnych reguł funkcjonowania w zróżnicowanych ekosystemach swoich systemów krajowych. Dodatkowo korzystają z silnego wsparcia finansowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Polskie uczelnie również stopniowo wypracowują swoje modele zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania. O tych właśnie aspektach, w kontekście najbliższej dekady (2021–2031), będą dyskutować uczestnicy konferencji naukowej organizowanej przez Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaplanowano trzy dyskusje panelowe:

  • Uczelnie badawcze w kontekście inicjatywy Europejskich Sieci Uniwersytetów: finansowanie, badania, kształcenie i polityka kadrowa;
  • Umiędzynarodowienie badań naukowych i współpraca międzynarodowa: stan obecny i szanse na zmiany;
  • Poszukiwanie optymalnej struktury i efektywnych mechanizmów zarządczych uczelnią.

Wśród panelistów m.in. profesorowie: Bogumiła Kaniewska (przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich), Arkadiusz Mężyk (przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich), prof. Marcin Pałys (przewodniczący Zespołu KRASP ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich), Marek Pawełczyk (w ostatnim półroczu przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej), a także dr Anna Budzanowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Adam Szot (prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego).

Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia w formule online. Początek o godz. 11:00. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej.

Organizatorami konferencji są profesorowie: Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski), Marek Kwiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

MK

Conference IAS

Dyskusja (0 komentarzy)