Aktualności
Konferencje
27 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-27

Uczelnie w procesie zmian – wyzwania komunikacyjne i marketingowe

„Uczelnie w procesie zmian – wyzwania komunikacyjne i marketingowe” – to tytuł XXIII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–23 października w Gdańsku.

Wykład otwierający pt. „Blood, Sweat and Tears – z doświadczeń promotora sztuki” wygłosi prof. Jerzy Limon z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Theatrum Gedanense, inicjator i współtwórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego, pisarz, teatrolog, anglista i tłumacz. Na przykładzie znanego w całym świecie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego opowie, jak budować międzynarodową rozpoznawalność bez wielkich nakładów finansowych oraz jak wykreować ciekawe inicjatywy i wydarzenia.

Warsztaty i wykłady poprowadzą m.in.

  • Jarosław Kret, dziennikarz, prezenter („Ciało i głos – różne oblicza komunikacji”)
  • Adam Łaszyn, Alert Media Communications („Komunikacja kryzysowa w dobie hejtu i fake news”)
  • Katarzyna Maniszewska, ekspert ds. terroryzmu („Low budget – high quality? Challenge accepted”)
  • Katarzyna Wołowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu („Doskonałe 4Z – zignorować, zanudzić, zmęczyć, znienawidzić, czyli jak skutecznie zamordować własną prezentację o uczelni”)
  • Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski („Studenci i naukowcy w przestrzeni online. Działania na rzecz PR uczelni”)
  • Maciej Kosycarz, Kosycarz Foto Press („Przemawianie obrazem. Fotografia w PR i promocji”)
  • Marta Michalska, Centrum Informacyjne Rządu („Content uczelni – jak komunikować prosto i zrozumiale o rzeczach trudnych i skomplikowanych?”)
  • Magdalena Tokaj, Instytut Monitorowania Mediów („Monitoring mediów jako narzędzie działań promocyjnych i komunikacyjnych na uczelni”)

Nowym wydarzeniem łączącym świat praktyków ze światem akademickim będzie panel dyskusyjny pt. „Informować czy promować? Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów” przygotowany wspólnie z organizatorami Międzynarodowej Konferencji „Media Biznes Kultura. Pomorze 2019”. Dezinformacja, fake news, hejt, mowa nienawiści, perswazja, manipulacja – to zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów? To pytania, na które poszukają odpowiedzi uczestnicy panelu: specjaliści PR, rzecznicy prasowi, marketingowcy, dziennikarze, naukowcy z całej Polski.

Atrakcją będzie prezentacja i przygotowanie programu telewizyjnego w Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego. To najnowocześniejsze w Polsce akademickie studio telewizyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt telewizyjny, z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych, newsroomami, profesjonalnymi komputerami i specjalistycznym oprogramowaniem.

Jak zwykle w trakcie konferencji odbędzie się uroczysta gala, na której nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dorocznych nagród – Promyki 2019.

Czterodniowa konferencja „Uczelnie w procesie zmian – wyzwania komunikacyjne i marketingowe” rozpocznie się 20 października. Otwarcie, wykłady i panel dyskusyjny odbędą się na Uniwersytecie Gdańskim, w nowoczesnym Kampusie UG w Gdańsku Oliwie, zaś warsztaty w usytuowanym nad samym morzem hotelu Novotel Gdańsk Marina. Organizatorami są Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” oraz Uniwersytet Gdański.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)