Aktualności
Konferencje
14 Maja
Opublikowano: 2018-05-14

UMCS: Konferencja o bezpieczeństwie zdrowotnym oraz spotkanie z dyr. Przedstawicielstwa KE w Polsce

O jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata: bezpieczeństwie zdrowotnym będą rozmawiać naukowcy 15 i 16 maja br. podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej wspólnie przez pięć uczelni wyższych Lublina. Pierwszego dnia obrad badacze spotkają się na Wydziale Politologii UMCS, zaś drugiego w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Uroczyste otwarcie konferencji „Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” odbędzie się 15 maja br. o godz. 10:00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego.

Podczas konferencji będzie mowa m. in. o ratownictwie medycznym, wypadkach drogowych i korytarzach bezpieczeństwa, bioterroryzmie, szczepieniach ochronnych, bezpieczeństwie żywności, telemedycynie, komunikacji i promocji zdrowia w mediach oraz prawnych aspektach dostępu do służby zdrowia. Zaplanowano także blok warsztatów dotyczących pierwszej pomocy, dziennikarstwa medycznego oraz prezentację medycyny pola walki.

Interdyscyplinarny charakter konferencji jest możliwy dzięki zaangażowaniu pięciu lubelskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Badań Międzynarodowych.

Program konferencji

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Wydział Politologii UMCS zapraszają 16 maja 2018 r. o godz. 11:00 na spotkanie z dr. Markiem Prawdą, dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS, w ramach „Dialogu Obywatelskiego o przyszłości Europy”.

Temat spotkania nawiązuje do faktu ogłoszenia przez Komisję Europejską 2 maja br. projektu „Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027”. Jest to dobry pretekst do dyskusji o rozpoczynających się negocjacjach budżetowych, doświadczeniach i pozycji Polski w tych negocjacjach, założeniach oraz priorytetach nowego budżetu UE, a także przyszłości UE jaka jest w nim zapisana.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozbudzenie debaty społecznej na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w państwach członkowskich UE od 2012 r. Podczas spotkań komisarze, urzędnicy Komisji i innych instytucji UE omawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz komentują głosy, opinie i propozycje obywateli na temat funkcjonowania UE.

Dr Marek Prawda objął stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w „Solidarności”. Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupia się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem „Cordi Poloniae” przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)