Aktualności
Konferencje
14 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-14

Uniwersytet Przyszłości – inspiracje IT od wiodących polskich uczelni

„Uniwersytet Przyszłości” to cykl webinariów, który ma na celu prezentację inspirujących projektów IT realizowanych przez wiodące polskie uczelnie. Pokazane zostaną nowoczesne metody dostarczania IT do uczelni oraz źródła finansowania prezentowanych rozwiązań. Wydarzenie organizuje PCG Academia.

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość, jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Z pewnością skoncentrowany na studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Już teraz wiele szkół wykorzystuje nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego PCG Academia wspólnie ze swoimi partnerami zdecydowała się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, podczas których pokazane zostaną najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez polskie uczelnie oraz konkretne źródło finansowania tych rozwiązań w postaci konkursu „Uczelnia dostępna”.

W ramach „Uniwersytetu Przyszłości” zaplanowano pięć spotkań:

Omówione zostaną kryteria oceny wniosków oraz lekcje płynące z poprzednich dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna”.

Projekt budowy jednej, wspólnej aplikacji mobilnej, wykorzystywanej przez wiele różnych uczelni i rozwijanej jako usługa w modelu Software as a Service.

Uruchomienie kompletnego ekosystemu rozwiązań do nauki zdalnej w chmurze na najlepszym wydziale prawa i administracji w kraju – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak system Inspera zastąpił system Moodle w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów na jednej z najlepszych polskich uczelni prywatnych.

Zaprezentowany zostanie system WEBCON BPS, który umożliwia automatyzację dowolnego procesu biznesowego funkcjonującego na uczelni.

Organizatorem „Uniwersytetu Przyszłości” jest PCG Academia oraz jej partnerzy technologiczni: Blackboard, Inspera i WEBCON, a także firma doradztwa unijnego MJC. Udział w webinariach jest bezpłatny. Rejestracja na stronie www.pcgacademia.pl.

MK

baner blog 1200x628

Dyskusja (0 komentarzy)