Aktualności
Konferencje
27 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-27

VI Europejskie Forum Antyplagiatowe

We wtorek 29 października w Warszawie odbędzie się szósta edycja Europejskiego Forum Antyplagiatowego. Wydarzenie co roku gromadzi uczestników środowiska akademickiego zainteresowanych tematyką rzetelności w świecie naukowym, stanowiąc platformę wymiany informacji na temat problemów i oczekiwań zarówno pracowników uczelni, jak i studentów oraz doktorantów.

Celem konferencji jest tym razem podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Poruszone zostaną także kwestie perspektyw rozwoju JSA pod względem informatycznym oraz możliwości optymalizacji procedur antyplagiatowych wdrożonych na uczelniach. Przypomnijmy, że od początku tego roku weryfikacja antyplagiatowa pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA stała się obowiązkiem ustawowym.

W trakcie konferencji poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:
• procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa),
• postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne – skuteczność JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich,
• JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta,
• aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia,
• przygotowanie użytkowników – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu,
• perspektywy doskonalenia JSA – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych,
• możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi studiów z JSA.

Do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB), Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział: prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – przewodniczący RGNiSW, prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący PKA, dr Marek Kozłowski, dr Magdalena Waniewska-Bobin, Barbara Muszyńska i Małgorzata Wartacz z OPI – PIB, dr Agata Pyrzyńska – Rzecznik Praw Doktoranta i Marek Konieczny – Rzecznik Praw Studentów.

W programie konferencji, poza wystąpieniami prelegentów i dyskusją, przewidziano także blok poświęcony prezentacji narzędzi informatycznych ułatwiających administrowanie oraz korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Europejskie Forum Antyplagiatowe odbędzie się 29 października w Pałacu Staszica w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72. Organizatorem jest Europejskie Forum Prawa i Edukacji. Patronat medialny nad konferencją objęło „Forum Akademickie”.

MK

Program EFA 2019

Dyskusja (0 komentarzy)