Aktualności
Konferencje
24 Maja
Opublikowano: 2021-05-24

VI Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ) odbędzie się w dniach 22–24 września na Politechnice Gdańskiej. Jej głównym celem jest propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

To już VI edycja wydarzenia będącego otwartym forum wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Skierowane jest do młodych naukowców z całego kraju zajmujących się badaniami w takich dziedzinach, jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, jak np. polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Wśród prelegentów zostaną wyłonieni najlepsi w kategorii plakat oraz komunikat ustny. Dzięki wsparciu sponsorów przewidziane są wartościowe nagrody dla zwycięzców.

Wykłady wygłoszą także przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni. Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.

VI edycja Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska (IAKOŚ) odbędzie się w dniach 22–24 września na Politechnice Gdańskiej. Rejestracja do 20 czerwca za pomocą formularza. Więcej informacji na Facebooku oraz stronie internetowej.

Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe „Konfuzor”, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej i Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej.

MK

IAKOS plakat 2021

 

Dyskusja (0 komentarzy)