Aktualności
Konferencje
16 Maja
Opublikowano: 2018-05-16

VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do rejestracji na VII Ogólnopolską Konferencję Filozoficzną EPISTEME, która odbędzie się 26-27 maja 2018 r. w Lublinie.

Konferencja EPISTEME jest kontynuacją inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wydarzenie jest wyjątkowym spotkaniem, podczas którego uczestnicy i zaproszeni goście skupią uwagę nad zagadnieniami dotyczącymi filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki.

Wzorem poprzednich edycji, ideą konferencji jest rzetelna, akademicka dyskusja, której celem jest aktualizacja oraz promocja filozofii jako nauki.

Gośćmi honorowymi siódmej edycji konferencji będą: dr hab. Cezary Mordka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który wygłosi wykład pt.: „Struktura i funkcje emocji”; dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, który wygłosi wykład pt.: „Normatywny status identyczności podmiotu”.

Zaproszenie do udziału organizatorzy adresują do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii. Wierzą, że organizowana po raz siódmy Konferencja EPISTEME, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię, także tym razem będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz wygłoszenia referatów w przyjaznej, naukowej atmosferze.

Uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Patronat medialny nad konferencją objęło „Forum Akademickie”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-episteme.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)