Aktualności
Konferencje
12 Września
Opublikowano: 2019-09-12

VII Światowy Kongres Polonistów we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski będzie w przyszłym roku organizatorem VII Światowego Kongresu Polonistów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–27 czerwca pod hasłem „Polonistyka światowa – archiwa i współczesność”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2020 roku.

Inauguracją kongresów polonistyki zagranicznej było spotkanie, które odbyło się we wrześniu 1998 roku w Warszawie. Jego celem była pomoc w integracji środowiska polonistów zagranicznych i nawiązanie współpracy pomiędzy nimi i polonistami krajowymi. Postanowiono nadać mu tytuł Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej, wyrażając tym samym nadzieję, że będzie się  odbywał cyklicznie, realizując podstawowe cele: wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych w obszarze działalności polonistycznej poza granicami kraju i w ramach współpracy pomiędzy polonistyką zagraniczną i krajową.

Następne Kongresy w Gdańsku (2001), Poznaniu (2006), Krakowie (2008), Opolu (2012) i ostatni w Katowicach (2016) realizowały konsekwentnie założenia sformułowane na inauguracyjnym Kongresie. W VI Światowym Kongresie Polonistów, odbywającym się pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”, uczestniczyło kilkuset polonistów z całej Polski oraz niemal wszystkich kontynentów. Dyskutowano m.in. o nauczaniu języka polskiego jako obcego, o polskiej literaturze i jej tłumaczeniach, jej promocji, językowej i kulturowej tożsamości, badaniach językowych i komparatystycznych.

Tematyka zaplanowanego na przyszły rok Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów, w tym współczesnych archiwów cyfrowych, do prac badawczych. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę organizatorzy uznają za istotną i pragną, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.

Wśród proponowanych zagadnień są m.in.:

 • archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne;
 • archiwalia literackie i językowe jako dziedzictwo kulturowe;
 • zasoby cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych);
 • ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego;
 • współczesna polonistyka a kultura pamięci;
 • polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności;
 • polonica rozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej;
 • historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze;
 • dydaktyka języka polskiego jako obcego;
 • język polski pokoleń migrantów – utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji;
 • promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej;
 • przekład i mechanizmy recepcji.

Patronat Honorowy nad Kongresem sprawuje prezydent RP Andrzej Duda. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie Kongresu kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl.

Aleksandra Draus, MK, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)