Aktualności
Konferencje
21 Lutego
Opublikowano: 2024-02-21

W kwietniu w Lublinie druga edycja konferencji „zabiegowej”

W dniach 18–20 kwietnia odbędzie się druga edycja Lublin International Students’ Surgical Congress. LISSC to międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy z zakresu szeroko pojętych dziedzin zabiegowych.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń dotyczących działalności naukowej, prezentacja autorskich doniesień badawczych, edukacja środowiska medycznego oraz promowanie specjalności zabiegowych wśród młodych medyków na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. LISSC adresowane jest zarówno do studentów zamierzających związać swoją przyszłość ze specjalizacjami zabiegowymi, jak i do lekarzy-praktyków i doktorantów chcących poszerzać swoje umiejętności zarówno praktyczne, jak i naukowe.

W planie trzydniowej konferencji znajdują się sesje naukowe, warsztaty prowadzone przez studentów oraz doświadczonych lekarzy, a także wykłady wybitnych lekarzy z rozmaitych dziedzin zabiegowych. Wydarzenie ma charakter naukowo-szkoleniowy, stąd bogata oferta zajęć doskonalących praktyczne umiejętności uczestników.

Pierwszego dnia odbędą się tematyczne warsztaty prowadzone pod okiem ekspertów rozmaitych dziedzin zabiegowych. Program zakłada bowiem m.in. warsztaty z symulacji medycznej przeprowadzone w salach wysokiej wierności CSM. Pozwoli to uczestnikom przenieść się do świata symulacji medycznej i z perspektywy lekarza-praktyka sprawdzić się w różnych scenariuszach postępowania z pacjentem symulowanym. Ponadto zaplanowano m.in. warsztaty kadawerowe przy dostępie laparoskopowym, ćwiczenia na trenażerach zabiegów endoskopowych, laparoskopię podstawową i zaawansowaną, warsztaty praktyczne na robocie Versius, szycie chirurgiczne, zespolenia jelitowe, szycie kardiochirurgiczne – zastawki serca.

Lublin International Students’ Surgical Congress LISSC 2024 odbędzie się w dniach 18–20 kwietnia. Organizatorzy przewidują udział 300 uczestników w sesjach naukowych oraz 250 uczestników warsztatów. Głównym językiem konferencji będzie angielski. W związku z międzynarodowym charakterem wydarzenia sesje naukowe prowadzone będą w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz za pośrednictwem połączenia audio-video.

Rejestracja trwa do 18 marca. Aktywni uczestnicy mogą prezentować swoje prace naukowe w formie opisu przypadków medycznych, prac oryginalnych, metaanaliz czy prac przeglądowych oraz brać udział w wykładach i sesjach naukowych. Forma bierna pozwala na wysłuchanie ciekawych wykładów i sesji naukowych bez prezentowania własnej pracy. Udział w warsztatach jest możliwy zarówno dla uczestników aktywnych, jak i biernych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydarzenia.

Konferencję organizują: Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego oraz Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”.

MK

plan

Dyskusja (0 komentarzy)