Aktualności
Konferencje
19 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-19

W lutym po raz piąty „Spotkanie z niespotykanymi”

„Spotkanie z niespotykanymi” to cykl wydarzeń organizowanych co roku w celu szerzenia wiedzy o chorobach rzadkich. Kolejna edycja już 24 lutego w formule online.

Na choroby rzadkie, a więc takie, które występują z częstością niższą niż 5 na 10 tys. osób, cierpi w Polsce około 3 mln osób. Do tej pory poznano około 8 tys. takich chorób. Blisko 80% z nich ma podłoże genetyczne, pozostałe mogą mieć związek z infekcją, alergią lub czynnikami środowiskowymi. Połowa chorób rzadkich ujawnia się w wieku dziecięcym. Status choroby rzadkiej ma 10–25% chorób przewlekłych, na które cierpią osoby dorosłe. Dzięki dostępnym terapiom około 5% chorych ma szansę na leczenie i poprawę stanu zdrowia.

„Spotkanie z niespotykanymi – V Poznański Dzień Chorób Rzadkich” to inicjatywa, której zadaniem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu, przede wszystkim wśród młodych adeptów sztuki lekarskiej, ale również wśród lekarzy, biotechnologów, diagnostów laboratoryjnych, przedstawicieli stowarzyszeń pacjenckich związanych z chorobami rzadkimi oraz wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką. W konferencji wezmą także udział osoby dotknięte rzadkim schorzeniem. Przybliżą codzienność i problemy, z którymi się borykają. Z kolei studenci kierunków medycznych z całej Polski będą mogli przedstawić w formie prezentacji multimedialnej swoje doświadczenie z pacjentem cierpiącym na chorobę rzadką.

V edycja tego cyklicznego wydarzenia odbędzie się 24 lutego w formie online na platformie ClickMeeting. Więcej szczegółów na Facebooku. Organizatorami konferencji są: Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej działające przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)