Aktualności
Konferencje
12 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-12

W marcu kolejna edycja konferencji TYGIEL

Od 21 do 24 marca w Lublinie odbędzie się XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Wydarzenie organizowane jest w formule hybrydowej.

To jedna z największych konferencji naukowych w Polsce. Co roku, w marcu, wydarzenie staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, a także doświadczeń między osobami reprezentującymi różne dziedziny nauki. W trakcie sesji wystąpień ustnych i posterowych uczestnicy z całej Polski mają możliwość prezentacji i wymiany swoich poglądów oraz doświadczeń. Ponadto konferencja przyczynia się do integracji pracowników, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, podjęcia nowych wyzwań badawczych, a także podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Wydarzenie adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów i innych pasjonatów nauki. Kolejna, XVI edycja, odbędzie się w dniach 21–24 marca 2024 roku w formie stacjonarnej (w Lublinie) oraz zdalnej. Zaproszenie do udziału w charakterze gości honorowych przyjęli: dr hab. Dorota Węziak-Białowolska z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. Artur W. Dubrawski z Carnegie Mellon University (USA), prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr hab. Łukasz Opaliński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
  • nauki przyrodnicze;
  • nauki ścisłe;
  • nauki techniczne;
  • nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne;
  • nauki humanistyczne;
  • nauki społeczne;
  • sztuka.

Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań w formie wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, organizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, dostępne są na stronie: https://www.konferencja-tygiel.pl/.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)