Aktualności
Konferencje
31 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-31

W marcu w Warszawie o jakości kształcenia

W połowie marca w Warszawie odbędzie się Forum Jakości Kształcenia. Podczas dwudniowego wydarzenia poruszane będą takie tematy, jak: kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich, monitorowanie i nadzór nad procesem kształcenia czy dostosowanie go do zróżnicowanych potrzeb studentów.

Kształcenie to jeden z najważniejszych obszarów szeroko rozumianego systemu jakości funkcjonującego w uczelni. Wewnętrzny system zapewniania i zarządzania jakością kształcenia, właściwe organy i gremia, dedykowane polityki, procedury – to elementy nieodzowne, aby kształcenie mogło być prowadzone na najwyższym poziomie. Do dyskusji na ten temat zaprasza Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, organizując Forum Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–14 marca 2024 roku.

Dzień I

  • Akademicki system zapewnienia jakości kształcenia.
  • Polityka zarządzania procesem dydaktycznym.
  • Doskonalenie procesu kształcenia w świetle obowiązujących standardów.
  • Jakość kształcenia w procesie internacjonalizacji uczelni.
  • Kultura jakości kształcenia, jako element budowy przewagi konkurencyjnej uczelni.
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako element kształtowania jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym.

Dzień II

  • Rola studentów i absolwentów w procesie zapewnienia jakości kształcenia w uczelni.
  • Dostosowanie procesu kształcenia do zróżnicowanych potrzeb studentów.
  • Standardy wsparcia studentów jako wytyczne do zapewniania jakości kształcenia.
  • Przyszłość studenckiej działalności projakościowej w Polsce. Szanse i zagrożenia na drodze jakości kształcenia.

Zaplanowano także panel szkoleń o jakości kształcenia. Pierwszego dnia odbędą się szkolenia dla studentów, drugiego – dla pracowników.

Szczegółowe informacje, w tym formularze rejestracyjne, na stronie internetowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)