Aktualności
Konferencje
23 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-23

W październiku II edycja Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

W dniach 18–20 października w Katowicach odbędzie się druga edycja Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia. Celem wydarzenia jest nie tylko wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw, lecz także budowanie platformy networkingowej.

Przedsięwzięcie organizowane przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki adresowane jest do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do studentów i studentek, a także kształcących się w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich. Ma służyć wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych projektów w zakresie jakości kształcenia, a także sprzyjać pracy zespołowej nad ciągłym udoskonalaniem systemów zapewniania jakości kształcenia.

Tematyka kongresu obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące systemów zapewnienia jakości kształcenia, monitorowania jakości kształcenia, akredytacji, umiędzynarodowienia kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych, kształcenia zdalnego. Wydarzenie zainauguruje panel dyskusyjny pt. „Jak sztuczna inteligencja zmienia kształcenie uniwersyteckie”.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia zaplanowano w dniach 18–20 października w Katowicach. Większość zaplanowanych w jego ramach wydarzeń będzie miała charakter otwarty. Niebawem ruszy rejestracja. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”. Szczegółowe informacje będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej: www.iceq.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)