Aktualności
Konferencje
21 Lipca
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2022-07-21

W październiku III Kongres Towarzystw Naukowych

Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych – to hasło tegorocznego Kongresu Towarzystw Naukowych, który odbędzie się w dniach 20–22 października w Gdańsku.

To już trzecia edycja tego wydarzenia. Premierowy Kongres obradował w Warszawie w 2013 roku pod hasłem „Towarzystwa Naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób reprezentujących ponad 450-tysięczną społeczność członków towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Tematem przewodnim kolejnego – w 2018 r. w Poznaniu – była „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Tym razem uczestnicy skupią się na społecznym wymiarze działalności towarzystw naukowych.

Dyskusja koncentrować się będzie wokół znaczenia uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz ich roli  w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki i państwa. Planowane sesje problemowe:

  • Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej
  • Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki
  • Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów
  • Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym
  • Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki
  • Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki
  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce
  • Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę
  • Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki.

III Kongres Towarzystw Naukowych odbędzie się w dniach 20–22 października w Gdańsku. Jego organizatorami są: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Rada Towarzystw Naukowych została utworzona w 1963 r. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim towarzystw naukowych o statusie komitetu problemowego przy PAN. Do jej zadań należy: reprezentowanie społecznego ruchu naukowego; podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej; przygotowywanie – dla władz Akademii i władz państwowych – opinii dotyczących społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa. Od marca 2019 roku na jej czele stoi prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe nawiązuje do wielowiekowych tradycji nauki polskiej w Gdańsku i jest kontynuatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, działającego w Gdańsku od 1922 roku. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest, w nawiązaniu do potrzeb i tradycji nauki, zapoczątkowywanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, popieranie badań naukowych. Na czele GTN stoi prof. Jerzy Błażejowski.

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej Rady Towarzystw Naukowych PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)