Aktualności
Konferencje
05 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-05

W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta

W dniach 7–9 listopada w Opolu odbędzie się XII Konferencja Naukowa „Miasta XXI wieku”. Temat tegorocznej edycji to: „W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta”. 

Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona osób zajmujących się problematyką miejską, tj. ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów, architektów, planistów przestrzennych, także przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarach związanych z problematyką miejską oraz studentów kierunków kształcenia związanych z tematyką konferencji.

Celem konferencji jest podjęcie naukowej dyskusji dotyczącej oceny teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań
stosowanych w planowaniu miast i zarządzaniu ich rozwojem. Wydarzenie będzie cennym źródłem inspiracji do dalszej pracy twórczej zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki z zakresu urbanistyki, geografii miast, ekonomiki miasta i zarządzania miastem.

Referaty będą dotyczyły ewolucji modeli planowania i rozwoju miast, miasta historycznego vs. miasta przyszłości, ścieżek rozwoju miast w wymiarze lokalnym i globalnym, miast jako przestrzeni do życia mieszkańców oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego, metod diagnozowania i modelowania rozwoju miast.

Tegoroczna edycja konferencji połączona jest z jubileuszem pracy naukowej i urodzin prof. Janusza Słodczyka. Jego głównym nurtem zainteresowań naukowych są przemiany struktury przestrzennej miast. Wyniki prowadzonych badań opublikował dotychczas w czterech monografiach autorskich, kilkudziesięciu pracach redagowanych i kilkuset artykułach naukowych oraz rozdziałach w monografiach. Z prof. Słodczyka zostały rozpoczęte
i są nieprzerwanie realizowane konferencje naukowe dotyczące miast.

XII Konferencja Naukowa „Miasta XXI wieku” odbędzie się w dniach 7–9 listopada w Opolu. Jej organizatorem jest Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Opolskiego, a współorganizatorem –The European Regional Science Association Polish Section (ERSA Sekcja Polska). Patronat nad nią objęły: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademia Nauk oraz Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Maciej Kochański

Dyskusja (0 komentarzy)