Aktualności
Konferencje
07 Marca
Źródło: Freepik
Opublikowano: 2024-03-07

W Poznaniu o postępowaniach awansowych

Konferencję dotyczącą postępowań o awans naukowy organizują wspólnie Rada Doskonałości Naukowej i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydarzenie odbędzie się 18 marca.  

„Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji” – to tytuł konferencji zaplanowanej na 18 marca w godzinach 10:00 – 14:30. W jej trakcie poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Omówione będą także postulowane zmiany w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Jedno z wystąpień poświęcone będzie praktykom w sprawach zlecania sporządzenia recenzji. Na zakończenie przewidziano dyskusję.

Wydarzenie adresowane jest w sposób szczególny do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań awansowych w poszczególnych jednostkach naukowych, np. przewodniczących rad dyscyplin czy dziekanów. Mogą w nim jednak wziąć udział także wszyscy zainteresowani tą problematyką (formularz rejestracyjny).

Konferencję organizuje Rada Doskonałości Naukowej we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

MK

Konferencja RDN i UAM Program

Dyskusja (0 komentarzy)