Aktualności
Konferencje
20 Listopada
Opublikowano: 2023-11-20

W przyszłym roku Lotnicze Sympozjum Młodych Naukowców

W połowie maja przyszłego roku w Dęblinie odbędzie się Lotnicze Sympozjum Młodych Naukowców. Wydarzenie ma na celu zainspirowanie oraz integrację młodych badaczy: studentów, doktorantów i pracowników naukowych z polskich uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych.

Konferencja, organizowana z inicjatywy Instytutu Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, poświęcona jest przedstawieniu wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów w zakresie dyscyplin naukowych obejmujących: inżynierię lądową i transport, automatykę, elektronikę, elektrotechnikę i technologie kosmiczne, inżynierię mechaniczną, inżynierię bezpieczeństwa, nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki o bezpieczeństwie. Zamierzeniem pomysłodawców jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę poglądów, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w omawianym zakresie, uwzględniającą młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych.

Zachęcamy do zaprezentowania i wysłuchania referatów z różnych dziedzin naukowych, które jak sama nazwa wydarzenia sugeruje, współpracują na sukces branży lotniczej. Nasze sympozjum to także wspaniała okazja do tego, aby doskonalić kluczowe umiejętności w pracy naukowej, np. poszukiwania informacji, pisania artykułów naukowych, przygotowywania projektów badawczych, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, współpracy międzynarodowej, a także ochrony własności intelektualnej – mówi por. dr inż. Anna Ślesicka z komitetu organizacyjnego konferencji.

W programie przewidziano trzy sesje wykładowe oraz jedną plakatową. W ramach sympozjum zaplanowano również wydarzenia towarzyszące: imprezę plenerową, wystawy tematyczne oraz zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych.

Lotnicze Sympozjum Młodych Naukowców odbędzie w dniach 16–17 maja 2024 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Więcej szczegółów na stronie internetowej lsmn2024.law.mil.pl. Patronat medialny nad konferencją objęło „Forum Akademickie”.

MK

LSMN2024 1

Dyskusja (0 komentarzy)