Aktualności
Konferencje
20 Listopada
Opublikowano: 2023-11-20

W przyszłym tygodniu VIII Forum BioGIS

W dniach 29–30 listopada w Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się VIII Forum BioGIS – „System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej”. Konferencję będzie można śledzić online.

Wydarzenie organizują: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Esri Polska. Tematyka obejmuje transformację historycznych danych przyrodniczych do cyfrowych baz danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie w nauce, edukacji i ochronie przyrody.

Zbiory przyrodnicze stanowią podstawowe źródło wiedzy o różnorodności biologicznej i są wykorzystywane w badaniach naukowych, procesie kształcenia i praktyce. Szczególnie cenne są dane o historycznych stanowiskach gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Umożliwiają one badaczom dotarcie do ich lokalizacji, ocenę aktualnego stanu populacji i jej dynamiki; m.in. pozwalają określić czy gatunek nadal występuje, podlega silnej ekspansji czy wyginął. Do niedawna dostęp do zasobu informacji gromadzonego w formie fizycznych okazów był utrudniony dla naukowców i niemal niedostępny dla społeczeństwa, w tym nauczycieli i uczniów, urzędów, organizacji i osób zajmujących się różnorodnością biologiczną i ochroną przyrody.

Obecnie możliwość cyfryzacji zbiorów przyrodniczych pozwala na ich udostępnienie online, przeszukiwanie i analizę z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i przestrzennych. Niemal każdemu okazowi lub udokumentowanej obserwacji można przypisać współrzędne geograficzne, dzięki którym zainteresowani mogą poszukiwać historycznych stanowisk w terenie. Takie podejście otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie taksonomii, biogeografii, ekologii, a także monitorowania stanu i ochronie bioróżnorodności.

Podczas VIII Forum BioGIS zostaną zaprezentowane wyniki realizacji projektów cyfryzacji archiwalnych zbiorów przyrodniczych, realizowanych i finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym AMUNATCOLL zrealizowanego przez Wydział Biologii UAM i PCSS, zamieszczonego w repozytorium Krajowego Magazynu Danych. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum BioGIS zapoznają się z potencjałem wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych do celów naukowych, edukacyjnych, ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem. Ponadto, udział w Forum BioGIS umożliwi poznanie zasad i procedur, dzięki którym możliwa jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do formatu cyfrowego i wymiaru przestrzennego. Zaplanowano sesje referatowe, panele dyskusyjne i warsztaty na temat wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych w edukacji i ochronie przyrody, przygotowania zbiorów przyrodniczych do digitalizacji, procesu digitalizacji, metod geotagowania, opisów lokalizacji okazów oraz wielu aspektów informatycznych budowy baz danych i narzędzi stosowanych w analizach online.

Konferencję będzie można śledzić dzięki transmisji online. Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://forumbiogis.amu.edu.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)