Aktualności
Konferencje
13 Października
Opublikowano: 2023-10-13

W przyszłym tygodniu w Katowicach o kształceniu

W przyszłym tygodniu w Katowicach odbędzie się druga edycja Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia. Celem wydarzenia jest nie tylko wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw, lecz także budowanie platformy networkingowej.

Przedsięwzięcie organizowane przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki adresowane jest do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do studentów i studentek, a także kształcących się w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich. Ma służyć wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych projektów w zakresie jakości kształcenia, a także sprzyjać pracy zespołowej nad ciągłym udoskonalaniem systemów zapewniania jakości kształcenia.

Tematyka kongresu obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące systemów zapewnienia jakości kształcenia, monitorowania jakości kształcenia, akredytacji, umiędzynarodowienia kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych, kształcenia zdalnego. Wydarzenie zainauguruje panel dyskusyjny pt. „Jak sztuczna inteligencja zmienia kształcenie uniwersyteckie”.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia zaplanowano w dniach 18–20 października w Katowicach. Większość zaplanowanych w jego ramach wydarzeń będzie miała charakter otwarty. Rejestracja na stronie internetowej: www.iceq.pl. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)