Aktualności
Konferencje
14 Listopada
Opublikowano: 2022-11-14

W środę początek Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

W środę, 16 listopada, w Katowicach rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia. To nowa inicjatywa skierowana do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów.

Przedsięwzięcie organizowane przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki ma służyć wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych projektów w zakresie jakości kształcenia, a także sprzyjać pracy zespołowej nad ciągłym udoskonalaniem systemów zapewniania jakości kształcenia. Wydarzenie adresowane jest do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów.

Podczas kongresu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • systemy zapewniania jakości kształcenia,
  • monitorowanie jakości kształcenia,
  • wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,
  • nowoczesne metody dydaktyczne,
  • problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów,
  • międzynarodowe aspekty jakości kształcenia,
  • akredytacja jako kluczowy mechanizm monitorowania jakości kształcenia.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia będzie się odbywać w formule hybrydowej – stacjonarnie w Katowicach oraz online. W trakcie trzech dni omówione zostaną różne aspekty jakości kształcenia.

Środa, 16 listopada

Wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, w tym w zakresie weryfikacji efektów uczenia się; nowoczesne metody dydaktyczne; indywidualizacja kształcenia; systemy zapewniania jakości kształcenia; działania projakościowe; dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia; problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

Czwartek, 17 listopada

Akredytacje jako kluczowy mechanizm monitorowania jakości kształcenia, wymagania i aktualne działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych prestiżowych instytucji akredytujących (polskich i zagranicznych); specyfika akredytacji poszczególnych typów studiów (w tym artystycznych, z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, kierunków nauczycielskich); akredytacje w kontekście rankingów szkół wyższych.

Piątek, 18 listopada

Międzynarodowe aspekty jakości kształcenia, międzynarodowe akredytacje, unifikacje programów kształcenia na płaszczyźnie Unii Europejskiej, zagraniczni partnerzy uczelni a jakość kształcenia; prezentacje intelektualnych rezultatów pracy w konsorcjach międzynarodowych (na przykład projektów realizowanych w ramach programów: Erasmus+, NAWA, EOG, Funduszy Wyszehradzkich).

Rejestracja

Większość wydarzeń kongresu będzie miała charakter otwarty. W wydarzeniach można wziąć udział po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.iceq.pl.

MK, źródło: US

Dyskusja (0 komentarzy)