Aktualności
Konferencje
07 Maja
Opublikowano: 2021-05-07

W środę seminarium o otwartym dostępie do nauki

„Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki” to tytuł seminarium organizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Uniwersytet Łódzki. Wydarzenie odbędzie się w formule online w środę 12 maja.

Celem seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich KRASP rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki. Wydarzenie adresowane jest nie tylko do rektorów i osób zarządzających instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, ale także do całej społeczności akademickiej.

Istnieje obecnie rozdźwięk pomiędzy polityką państwa w zakresie promowania polskich czasopism naukowych a obawami części środowiska akademickiego, że doprowadzi to do ograniczenia finansowania publikacji zagranicznych ze środków publicznych. Merytoryczne wsparcie w tej debacie jest niezwykle ważne dla kierunku rozwoju polskiej nauki – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Seminarium rozpocznie się od dwóch wykładów zagranicznych gości. Udział potwierdzili: prof. Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S oraz Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission. Obu prelekcjom towarzyszyć będzie dyskusja.

W dalszej części zaplanowano dwa panele:

  • Polityka otwartej nauki a strategia instytucji

W trakcie panelu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania Planu S przez instytucje finansujące badania, jego skutków dla uczelni, jednostek naukowych, indywidualnych badaczy. Omówione zostaną kwestie dostępu do danych badawczych i zarządzania nimi, zabezpieczenia praw autorów kolekcji, a także programów centralnego finansowania publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych w formule OA.

  • Wdrażanie polityk otwartej nauki w uczelniach

Polskie uczelnie coraz częściej przyjmują polityki otwartości, które regulują kwestie związane z otwartym udostępnianiem wyników badań. Panel z udziałem uczelnianych pełnomocniczek i pełnomocników ds. otwartego dostępu będzie poświęcony wymianie doświadczeń w obszarze wdrażania polityk otwartości, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z tego korzyści dla instytucji oraz pojawiających się wyzwań.

Seminarium odbędzie się 12 maja w godzinach 9:00 – 14:00. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja poprzez platformę ClickMeeting jest otwarta do 11 maja 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

MK

Szczegółowy program wydarzenia

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~abc 09.05.2021 11:17

    Programy centralnego finansowania publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych w formule OA - to jest recepta na drapieżny/patologiczny OA typu MDPI !!! Od wielu lat mamy taki program w Springerze i działa to świetnie. Korzystamy na tym nie tylko naukowo, ale przede wszystkim finansowo. Tylko dlaczego nasi obecni decydenci tego nie rozumieją i godzą się na ten patologiczny OA, który od dwóch lat tak zdominował polską naukę?