Aktualności
Konferencje
13 Października
Opublikowano: 2022-10-13

W Świnoujściu o mechanice obliczeniowej i mechanice ciała stałego

W dniach 5–8 września w Świnoujściu odbyła się wspólna konferencja CMM-SolMech 2022. Wydarzenie obejmowało 24. Międzynarodową Konferencję Metod Komputerowych w Mechanice (CMM) oraz 42. Konferencję Mechaniki Ciał Stałych (SolMech). 

Wspólną konferencję postanowiono zorganizować w związku z sytuacją wywołaną przez COVID-19. Cykl konferencji Metod Komputerowych w Mechanice (CMM) odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Rozpoczęta w 1973 roku seria spotkań jest z kolei kontynuacją odbywających się co dwa lata konferencji poświęconych mechanice obliczeniowej i skupia specjalistów zainteresowanych metodami matematycznymi w mechanice: metodami numerycznymi, zagadnieniami optymalizacji, nieliniowymi, stacjonarnymi i niestacjonarnymi problemami mechanicznymi, podejściami stochastycznymi, sprzężonymi procesami termomechanicznymi, zagadnieniami biomechanicznymi i piezomechanicznymi, obliczeniami wieloskalowymi, zaawansowanymi technikami aproksymacyjnymi, zagadnieniami optymalizacji, zastosowaniem obliczeniowej dynamiki płynów, modelowaniem propagacji fal, monitorowaniem stanu konstrukcji, wizualizacją i analizą obrazów. Z kolei cykl konferencji Mechaniki Ciał Stałych (SolMech) jest organizowany przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie od 1953 roku i obejmuje wszystkie aspekty mechaniki ciała stałego.

Wygłoszone referaty obejmowały niemal wszystkie tematy poruszane na 17 sesjach tematycznych. Konferencja zgromadziła ok. 300 uczestników z 23 krajów. Wygłoszono 258 prezentacji (w tym 34 postery), 17 wykładów problemowych (keynote lectures) i 8 wykładów plenarnych (plenary lectures) wygłoszonych przez wybitnych naukowców w osobach: prof. Dennis Kochmann z ETH Zürich (Microstructure of ferroelectric ceramics: simulation meets experiment), prof. Jože Korelc, University of Ljubljana (Sensitivity analysis based computational modeling), prof. Laura de Lorenzis, ETH Zürich (EUCLID – Efficient Unsupervised Constitutive Law Identification and Discovery), prof. Dariusz Łydżba, Politechnika Wrocławska (Overall microstructure response function and its application to recovery of microstructure), prof. Matthew Gilbert, University of Sheffield (Application of layout optimization methods in engineering analysis and design), prof. Thomas Pardoen, Université catholique de Louvain (On-chip fracture mechanics to explore fracture toughness of freestanding ultra-thin films from brittle to ductile, down to 2D materials), prof. Jacek Tejchman, Politechnika Gdańska (Application of a coupled DEM—CFD approach to engineering problems) oraz prof. Tarek Zohdi, University of California (Modeling and simulation tools for industrial and societal research applications: digital twins and genome-based machine-learning).

Laureatami Medalu imienia prof. Olgierda Cecila Zienkiewicza, brytyjskiego inżyniera i matematyka polskiego pochodzenia, jednego z prekursorów metody elementów skończonych, zostali: prof. Jože Korelc ze Słowenii (medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych w Polsce) i prof. Jacek Tejchman z Politechniki Gdańskiej za całokształt dorobu naukowego. Medal przyznawany jest za wybitne zasługi w rozwoju mechaniki obliczeniowej.

Medal imienia prof. Jana Szmeltera, twórcy polskiej szkoły obliczeń za pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych oraz twórcy i organizatora ośrodka obliczeniowego w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Łódzkiej, otrzymał Vishnu Ambikadevi Rajasekharan Nair z Hiszpanii (Universidad Carlos III de Madrid). Wyróżnienie  przyznawane jest młodym naukowcom, poniżej 30 lat, za najwyżej ocenioną prezentację wygłoszoną osobiście podczas konferencji. Laureat otrzymał 64-bitowy laptop firmy HP ufundowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Integralną częścią konferencji była wystawa wektorowych obrazów struktur przepływów akustycznych, druga z tego cyklu SHAPES OF SOUND, autorstwa prof. Stefana Weyny (Katedra Mechaniki Konstrukcji WTMiT ZUT).

Organizatorami wydarzenia były: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Techniki Morskiej i Transportu) i Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następna konferencja CMM połączona z Kongresem Mechaniki odbędzie się w dn. 4–7 września 2023 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Ryszard Buczkowski, Maciej Taczała

 

Dyskusja (0 komentarzy)