Aktualności
Konferencje
14 Września
Opublikowano: 2022-09-14

W Warszawie rozpoczyna się XVIII Zjazd Socjologiczny

W Warszawie rozpoczyna się dziś XVIII Zjazd Socjologiczny. Uczestnicy będą dyskutowali m.in. o zjawiskach, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności świata.

Zjazdy socjologiczne odbywają się co trzy lata. W stolicy ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce w 1965 roku. Hasło przyświecające tegorocznemu wydarzeniu to: „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Uczestnicy będą dyskutowali o zjawiskach i wydarzeniach, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności świata, jak: katastrofa klimatyczna, nasilone ruchy migracyjne, populizm, pandemia a także rosnąca przepaść między bogatymi krajami globalnej północy a ubogimi obszarami globalnego południa.

Podczas zaplanowanych sesji plenarnych, sympozjów i grup tematycznych odbędą się dyskusje nad sensem obserwowanych i doświadczanych zmian w kontekście aktualnych czasów przełomu: odejścia starego świata w przeszłość i wyodrębniania się zarysów nowego świata, czyli nowych ruchów społecznych, narastającej różnorodności, innowacyjnych praktyk radzenia sobie z niepewnością czy zmian narzucanych przez postępującą digitalizację.

Zjazd Socjologiczny nie jest wyłącznie debatą akademicką, gdyż socjologia dotyka żywo każdego aspektu życia społecznego. Zjazd jest dyskusją środowiskową o charakterze integracyjnym, otwartą nie tylko dla socjologów i socjolożek, ale też dla wszystkich zainteresowanych królową nauk – wyjaśnia prof. Mikołaj Pawlak, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz wykładowca na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Program Zjazdu uwzględnia cztery tematy skupiające się wokół:

  • Krajobrazów jutra – namysł nad nowymi praktykami i sposobami życia: ekspansją nowych technologii, przekraczaniem granic gatunkowych w relacjach społecznych, nie-ludzkimi aktorami i zmianą paradygmatu relacji człowiek-środowisko, oraz nowymi formami organizacji fizycznej przestrzeni w miastach i na wsi.
  • Społeczeństwa w chorobie – analiza specyfiki funkcjonowania grup, instytucji i zbiorowości społecznych w czasach pandemii (choroby jako bytu obiektywnego), problemy kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne spotęgowane czy uwidocznione przez pandemię (w znaczeniu choroby jako metafory życia społecznego).
  • Mobilności, różnorodności, mniejszości – intensyfikacja mobilności oraz procesów zróżnicowania społecznego.
  • Społeczeństwa niepewności – niepewność wywołana wzrastającą dynamicznością i zmiennością świata społecznego, społecznym funkcjonowaniem nauki, a zwłaszcza roli socjologii wobec narastającej złożoności i nieprzewidywalności.

W trakcie zjazdu wystąpienie na temat „Niepokoju egzystencjonalnego a problemu empatii w świecie życia i w świecie śmierci” wygłosi prof. Krzysztof T. Konecki, kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. O Polsce jako kraju imigracji i emigracji opowie prof. Anne White z Uniwersytetu Londyńskiego, głos o przemianach religii i religijności w czasie pandemii zabierze prof. Dorota Hall, antropolożka kulturowa i socjolożka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zaś prof. Anthony Elliott, dyrektor Centrum Doskonałości Jean Monneta przy Uniwersytecie Południowej Australii, przedstawi wykład o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez firmę Amazon.

Forum Młodej Socjologii

Młodzi naukowcy będą mogli wziąć udział w forum dotyczącym przyszłości dyscypliny, tzw. młodej socjologii. Jest to nowa formuła wprowadzona podczas tegorocznej edycji Zjazdu Socjologicznego. Podczas tej części spotkania omawiane będą kwestie dobrych praktyk w nauce, finansowania badań, publikowania, realizowania potencjału badawczego oraz osiąganiu wpływu na życie społeczne. Forum skierowane jest do młodych doktorów, doktorantów i studentów socjologii z Polski i Ukrainy.

Zjazd solidarny z Ukrainą

Tegoroczny Zjazd poświęcony jest Ukrainie. Program uwzględnia sesje dotyczące wojnie w Ukrainie oraz sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce. 14 września w salach Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, a budynek PKiN zostanie oświetlony barwami narodowymi tego kraju – niebieską i żółtą. Repertuar koncertu przygotowany został przez Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, a gośćmi specjalnymi będą trzy śpiewaczki z Mariupola.

Zjazd potrwa do 17 września. Jego organizatorami są: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)