Aktualności
Konferencje
13 Marca
Opublikowano: 2023-03-13

W weekend Kongres Samorządności Doktoranckiej

W najbliższy weekend odbędzie się Kongres Samorządności Doktoranckiej. Wśród tematów m.in. wymogi Indywidualnych Planów Badawczych, pozaustawowe obowiązki doktorantów, problemy samorządów doktorantów PAN, ocena śródokresowa.

To drugie posiedzenie Kongresu Samorządności Doktoranckiej. Poprzednie, jeszcze pod szyldem Kongresu Samorządów Szkół Doktorskich, odbyło się na początku stycznia. Dyskutowano m.in. o współpracy samorządu z podmiotem prowadzącym szkołę doktorską oraz dyrektorami właściwych jednostek naukowych lub badawczych; problemach samorządów reprezentujących więcej niż jedną szkołę doktorską; współpracy z doktorantami ze studiów III stopnia; finansowaniu działalności samorządów działających przy szkołach doktorskich; umiędzynarodowieniu doktorantów i problemach z tym związanych; udziale samorządu doktorantów w procesie rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej.

Drugie posiedzenie już w najbliższy weekend, 18–19 marca, również przybierze formułę online. Głównym punktem programu będzie prezentacja pierwszych postulatów Raportu Samorządności Doktoranckiej. Następnie zaplanowano panele dyskusyjne poświęcone: wymogom Indywidualnych Planów Badawczych, CSR samorządów, pozaustawowym obowiązkom doktorantów, problemom samorządów doktorantów PAN, ocenie śródokresowej oraz roli w sporach samorządów doktorantów (mediator czy obrońca?).

Udział w wydarzeniu mogą wziąć doktoranci szkół doktorskich zrzeszeni w jakikolwiek sposób w samorządach, jak również osoby reprezentujące szkoły doktorskie. Zgłoszenia pod adresem: kongressamorzadnoscidoktoranckiej@op.pl (w treści maila należy podać: imię i nazwisko, reprezentowany samorząd oraz swój adres mailowy). Więcej szczegółów na stronie wydarzenia na Facebooku.

Organizatorami Kongresu są: Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk; Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego; Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Doktorancko-Studencka Organizacja Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)