Aktualności
Konferencje
11 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-11

Wartość wody

„Wartość wody” – to tytuł konferencji online, którą organizuje Polska Akademia Nauk. Wydarzenie odbędzie się 22 marca, w Światowym Dniu Wody. 

Woda pokrywa 71% powierzchni Ziemi. Stanowi ok. 60% masy ciała dorosłych ludzi. Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą i prawem każdego człowieka. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Ten kryzys nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

Właśnie wodzie i jej wartości poświęcona będzie konferencja online organizowana z okazji Światowego Dnia Wody przez Polską Akademię Nauk. Rozpocznie ją prezentacja dr hab. Iwony Wagner z Europejskiego Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN dotycząca najnowszego raportu UNESCO. Następnie prof. Krzysztof Berbeka z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawi prelekcję na temat ceny i wartości w odniesieniu do zasobów wodnych. Kolejnym mówcą będzie dr hab. Mateusz Grygoruk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który pokaże wartość wody w kontekście procesów hydrologicznych i przyrodniczych, jak np. samooczyszczanie, bagienne strefy buforowe, retencja korytowa. O tym, w jaki sposób perspektywa water governance może wzbogacić analizę sposobów zarządzania zasobami wody oraz występujących na tym tle konfliktów społecznych opowie dr Krzysztof Niedziałkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Na zakończenie zaplanowano dyskusję, w której wezmą udział prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Tomasz Okruszko, przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN i prorektor ds. nauki SGGW. Przewidziano możliwość zadawania pytań od uczestników.

Aby wziąć udział w konferencji, konieczna jest rejestracja. Uczestnicy otrzymają specjalny kod, który umożliwi dołączenie do transmisji online i czatu.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 22 marca, w Światowym Dniu Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

MK, źródło: PAN

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)