Aktualności
Konferencje
16 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-16

We wrześniu w Poznaniu Kongres Technologii Chemicznej

Łączymy się, by rozszerzać granice poznanie – to hasło XI Kongresu Technologii Chemicznej, który odbędzie się w dniach 16–19 września w Poznaniu. Tegorocznej edycja organizowana jest równolegle z 66 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Cyklicznie organizowany Kongres Technologii Chemicznej to najważniejsze spotkanie technologów z całej Polski, zarówno z ośrodków akademickich, jak i z sektora przemysłowego. W tym roku jednocześnie z Kongresem organizowany jest również 66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wspólna inicjatywa będzie doskonałą platformą dla technologów i chemików do rozmowy, prezentacji wyników badań naukowych, merytorycznej dyskusji czy inicjowania współpracy między uczelniami a przedstawicielami sektora gospodarczego.

Podczas Kongresu planowane są wykłady plenarne i sekcyjne, prezentacje ustne i sesja posterowa w ramach sześciu sekcji:

  • Procesy biotechnologiczne;
  • Technologie obiegu zamkniętego;
  • Praktyczne aspekty technologii chemicznej;
  • Technologie funkcjonalnych materiałów i nanomateriałów;
  • Technologie konwersji i magazynowania energii – trendy i perspektywy;
  • Forum Młodych Technologów.

W ramach Kongresu planowane jest także Forum Dyskusyjne dotyczące synergii nauki i przemysłu, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z rozwojem i przyszłością polskiego przemysłu chemicznego i pokrewnych gałęzi gospodarki.  To tematy, które nie tylko mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego kraju, ale także wpisują się w strategię rozwoju gospodarki Unii Europejskiej.

Organizatorami Kongresu Technologii Chemicznej są: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”. Szczegółowe informacje, w tym program, na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)