Aktualności
Konferencje
27 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-27

Webinarium „Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności”

„Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki” – webinaria pod takim tytułem organizuje Fundacja Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Celem programu jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, będą doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Spotkania poświęcone będą aktualnym zagadnieniom, m.in. rekrutacji kandydatów na studia, ewaluacji działalności naukowej, egzaminowaniu i klasyfikacji studentów. Każde seminarium będzie trwało około 60–90 minut, a do udziału w nich zaproszeni zostaną eksperci w poruszanych zagadnieniach.

Inauguracyjne webinarium „Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności” odbędzie się 30 kwietnia w godzinach 13:30 –15:00. Obszar tematyczny debaty:

  • subwencja: gwarancja, wysokość, terminowość;
  • przychody własne uczelni: ograniczenia w pozyskiwaniu, skala spadków wpływów, działania obronne;
  • możliwości redukcji wydatków: inwestycje, remonty, oszczędności;
  • koszty stałe i przychody z wynajmu zasobów: negocjacje z partnerami, prognozy, strategie;
  • działania wspólne i indywidualne uczelni: inicjatywy KRASP, dobre praktyki uczelni, strategie przetrwania.

Udział w seminarium wezmą zaproszeni eksperci: prof. Tadeusz Pomianek i prof. Tomasz Szapiro. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)